KLO

KSP


SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Regulamin SAMORZĄDU

Plan pracy SAMORZĄDU

Regulamin SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Celem działalności Samorządu Uczniowskiego jest inicjowanie, wspieranie i koordynowanie działań społeczności uczniowskiej oraz pośredniczenie w kontaktach uczniów Liceum z Dyrekcją Szkoły i Radą Pedagogiczną. Swoje cele Samorząd realizuje poprzez  organizowanie działalności kulturalnej,  sportowej, oświatowej i rozrywkowej, aktywizowanie uczniów do udziału w różnego rodzaju konkursach, imprezach realizowanych na terenie szkoły, reprezentowanie społeczności uczniowskiej na zewnątrz szkoły, zgłaszanie wniosków i postulatów do Dyrekcji Szkoły, troskę o przestrzeganie podstawowych praw i obowiązków ucznia oraz  współpracę z Samorządem Uczniowskim Szkoły Podstawowej.

Regulamin SAMORZĄDU

Plan pracy SAMORZĄDU

Regulamin SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA