REKRUTACJA - INFORMACJE

HARMONOGRAM

REKRUTACJA 2024 PŁOCK

REKRUTACJA - INFORMACJE

 

OFERTA I ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ CZTEROLETNIEGO KATOLICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W PŁOCKU

na rok szkolny 2023/2024

 

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki jest szkołą publiczną,

koedukacyjną otwartą dla wszystkich uczniów, którzy pragną w duchu katolickim kształtować swoją osobowość i dobrze przygotować się do dalszych studiów, podjętych zgodnie

z rozpoznaną drogą życiową.

 

Liceum posiada internat.

W szkole obowiązuje jednolity strój szkolny (mundurek).

 

Uczniom klasy I oferujemy:

  - naukę w niedużych oddziałach klasowych (do 25 osób),

  - wysoki poziom nauczania,

  - bezpieczeństwo,

  - profesjonalną kadrę pedagogiczną,

  - opiekę pedagoga i psychologa szkolnego,

  - nowocześnie wyposazone sale lekcyjne

 

Ponadto w szkole:

  - wycieczki krajowe i zagraniczne, wyjścia do kina, wyjazdy do teatru,

  - koło teatralne,

  - zajęcia sportowe,

  - przedmiotowe koła zainteresowań według potrzeb,

  - stołówka – możliwość zjedzenia smacznego posiłku,

  - bogato wyposażona biblioteka,

  - wolontariat szkolny,

  - szkoła bierze udział w programie ERASMUS

 

W roku szkolnym 2023/2024 proponujemy naukę z możliwością realizowania następujących przedmiotów na poziomie rozszerzonym do wyboru spośród:

 

a)      język polski + historia  + język angielski;

b)     język polski + wos  + język angielski;

c)      biologia + chemia + język angielski;

d)     biologia + język polski +  język angielski;

e)      geografia  + język angielski + matematyka;

f)       geografia  + język angielski  + język włoski;

            Wybór II języka obcego (dla klas a, b, c, d, e)

  • język niemiecki lub
  • język włoski dla początkujących.

 

Podania o przyjęcie do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Płocku składane są poprzez system elektronicznego naboru według harmonogramu i zasad opisanych na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka https://ponadpodstawowe-plock.nabory.pl/

 

Rekrutacja do liceum rozpocznie się 15 maja 2024 r.

 

HARMONOGRAM

REKRUTACJA 2024 PŁOCK