LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Zdobądź wiedzę niezbędną na studia, jakie tylko sobie wymarzysz!

SZKOŁA PODSTAWOWA

Dzieci zdobywają wiedzę, ale i PASJĘ do jej wykorzystania.

DOBRY START

Twoje marzenia są w zasięgu ręki!

NOWOCZESNY KAMPUS

Doskonałe warunki dla rozwoju i kreatywnego myślenia!

Arrow
Arrow
Slider
SZKOŁA PODSTAWOWA
z oddziałami gimnazjalnymi
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. św. Stanisława Kostki
BURSA I INTERNAT
 

STREFA UCZNIA

Wszystkie informacje dotyczące nowego roku szkolnego 2017 / 2018 znajdziecie w STREFIE UCZNIA


Zasady przyjęć do klasy pierwszej Katolickiej Szkoły Podstawowej

Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci siedmioletnie (rocznik 2011).

Na wniosek rodziców do klasy pierwszej może zostać przyjęte dziecko w wieku 6 lat pod warunkiem:

 • odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego (tzw. „0”) lub
 • uzyskania pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o przyśpieszeniu nauki szkolnej.

Rekrutacja do Katolickiej Szkoły Podstawowej w Płocku jest prowadzona dwutorowo. Rodzice kandydata do szkoły wybierają jedną z niżej wymienionych form rekrutacji:
I. zwykła forma papierowa, polegająca na:
Złożeniu w sekretariacie szkoły w dniach od 4 kwietnia do 15 czerwca 2018 roku podania wraz z następującymi załącznikami:

 • 3 zdjęcia podpisane na odwrocie (format legitymacyjny)
 • świadectwo chrztu św.
 • opinia ks. proboszcza o rodzinie
 • informacja o gotowości szkolnej dziecka (badanej w przedszkolu)
 • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka

Przy składaniu podania należy uiścić wpisowe w wysokości 100 zł (w sekretariacie).

W ramach rekrutacji przewidujemy rozmowę z rodzicami w ustalonym wspólnie terminie (rozmowy będą przeprowadzane od 15 maja)

Lista uczniów przyjętych do klasy I będzie ogłoszona do 22 czerwca 2018 r.

II. poprzez system elektronicznego naboru według harmonogramu i zasad opisanych na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka www.plock.eu /Edukacja/Nabór do szkół podstawowych.

Po ogłoszeniu list zakwalifikowanych do przyjęcia (w tym systemie) należy:

 • dostarczyć załączniki do podania:
  • 3 zdjęcia podpisane na odwrocie (format legitymacyjny)
  • świadectwo chrztu św.
  • opinię ks. proboszcza o rodzinie
  • informację o gotowości szkolnej dziecka (badanej w przedszkolu)
  • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka
 • uiścić wpisowe w wysokości 100 zł (w sekretariacie).

W ramach rekrutacji przewidujemy rozmowę z rodzicami w ustalonym wspólnie terminie (rozmowy będą przeprowadzane od 15 maja).

PATRONI SZKÓŁ KATOLICKICH