Wolontariat

Wolontariat

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi

Jan Paweł II

Zgodnie z powyższą myślą w naszych szkołach od wielu lat działa wolontariat. Większość podejmowanych działań odbywa się  przy współpracy z Caritas Diecezji Płockiej. Każdego roku wolontariusze z naszej szkoły kwestują na rzecz hospicjów i ośrodków opieki paliatywnej w ramach kampanii Pola nadziei.

Ponadto w okresach przedświątecznych w sklepach na terenie Płocka prowadzimy zbiórki żywności dla osób potrzebujących wsparcia: osób bezdomnych, rodzin w trudnej sytuacji materialnej. Uczniowie biorą również udział w kweście na rzecz akcji „Ratujmy Płockie Powązki” na płockich cmentarzach.

Oprócz akcji cyklicznych nasi wolontariusze bardzo chętnie włączają się we wszelką pomoc potrzebującym ludziom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.

W naszych szkołach bardzo dużo uczniów angażuje się w działalność wolontariatu, z czego jesteśmy dumni. Mamy nadzieję, że taka postawa naszych wychowanków zaprocentuje wysokim poziomem empatii i wrażliwością na potrzeby drugiego człowieka w ich dorosłym życiu.

Opiekun: p. Katarzyna Szelągowska