Samorząd

Samorząd

Skład Samorządu:
Dziekan: 
Wicedziekan: 
Opiekun Samorządu Uczniowskiego KSP: p. Katarzyna Szelągowska

Celem działalności Samorządu Uczniowskiego jest inicjowanie, wspieranie i koordynowanie działań społeczności uczniowskiej oraz pośredniczenie w kontaktach uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej z Dyrekcją Szkoły i Radą Pedagogiczną. Swoje cele Samorząd realizuje poprzez organizowanie działalności kulturalnej,  sportowej, oświatowej i rozrywkowej, aktywizowanie uczniów do udziału w różnego rodzaju konkursach, imprezach realizowanych na terenie szkoły, reprezentowanie społeczności uczniowskiej na zewnątrz szkoły, zgłaszanie wniosków i postulatów do Dyrekcji Szkoły, troskę o przestrzeganie podstawowych praw i obowiązków ucznia, współpracę z Samorządem Uczniowskim Liceum.

Ważne dokumenty:
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWKSIEGO

REGULAMIN SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA