Koła zainteresowań

Koła zainteresowań

W SZKOLE STARAMY SIĘ ROZBUDZAĆ NOWE PASJE NASZYCH UCZNIÓW ORAZ ROZWIJAĆ JUŻ ISTNIEJĄCE. STĄD  BOGATA OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH I KÓŁ ZAINTERESOWAŃ.

 

ENGLISH IS FUN  – koło  języka angielskiego

Prowadząca: Agata Piekarska

Piątek 9. 50

 

Koło języka angielskiego

Prowadząca: Emilia Skonieczna

Czwartek 15. 30

 

Koło biologiczne

Prowadząca: Małgorzata Zielińska

Czwartek 13.50

 

Zajęcia Koła mają charakter doświadczalny.  Celem jest rozwijanie zainteresowań ucznia oraz poszerzanie wiadomości  z zakresu botaniki, fizjologii roślin, anatomii i fizjologii   człowieka, technik   i metod badawczych  stosowanych  w naukach przyrodniczych. Udział  w zajęciach pozwala na wykorzystywanie wiedzy   biologicznej   w   praktyce.

 

Koło teatralne 

Prowadząca: Katarzyna Niewinowska

Czwartek 16.00

Ideą naszych  spotkań teatralnych jest dynamiczna, energetyczna i  pełna radości praca nad sobą. Dwa filary koła to: kreatywny – twórczy i recepcyjny. Skupiamy się na nauce swobodnego bycia na scenie. Najważniejsze dla nas jest:  3xZ = zamyślenie, zachwyt, zgranie.

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego

Poniedziałek 8.55 – 9.40

Prowadzący: Aleksandra Bartosiak

To specjalistyczne zajęcia dedykowane dla uczniów posiadających opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Zajęcia usprawniające trwają 45 minut.

 

Koło sportowe oraz zajęcia na basenie

Prowadzący: Sławomir Pajewski

 

Kodowanie na dywanie

Poniedziałek 7.15

Prowadząca: Dorota Ziółkowska

 

Koło szachowe

Poniedziałek 12.35

Wtorek 11.40, 12.40

 

Koło fotograficzne

Wtorek 13.50

 

Język migowy

Czwartek 14.45

 

Koło ekologiczne

Prowadząca: Anna Durzyńska

 

Koło gitarowe

Prowadzący: Bogdan Marciniak

Czwartek 13.50

Piątek 12.40