Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe

System oświaty zapewnia przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia. Uczniowie klasy siódmej i ósmej uczestniczą w zajęciach z doradztwa zawodowego. Zajęcia te mają charakter obowiązkowy i obejmują 10 godzin lekcyjnych w ciągu roku szkolnego. Uczniowie realizują treści dotyczące poznawania własnych możliwości, planowania kariery i orientacji zawodowej.

Nauczyciel doradztwa zawodowego: p. Anna Kowalczyk