Świetlica

Świetlica

Świetlica szkolna to miejsce, w którym uczniowie spędzają czas przed i po zajęciach lekcyjnych. Podczas zajęć świetlicowych dzieci uczestniczą w zajęciach muzycznych, plastycznych, technicznych, sportowych, biblioterapeutycznych, relaksacyjnych, odrabiają pracę domową i jedzą wspólnie obiad. Ulubioną formą spędzania czasu wolnego od nauki są gry i zabawy na świeżym powietrzu w malowniczym ogrodzie znajdującym się na terenie naszej szkoły. Dużą radość sprawiają również wspólne wyjścia do biblioteki, na Stare Miasto, czy do studia radiowego. Świetlica szkolna jest idealnym miejscem do odpoczynku, zacieśniania relacji koleżeńskich, zabawy, nauki i odpoczynku.

Dyżury w świetlicy:

7.00-8.00 – dla klas I-IV

12.30-16.30 – dla wszystkich uczniów

Karta zgłoszenia na świetlicę znajduje się w zakładce strefa rodzica/dokumenty szkolne