Pielęgniarka/Stomat.

Pielęgniarka/Stomat.

Szkoła zapewnia uczniom fachową opiekę medyczną.  W gabinecie profilaktyki zdrowotnej dyżury pełni pani pielęgniarka Renata Smółkowska – dyplomowana higienistka szkolna. Pani pielęgniarka prowadzi ewidencję stanu zdrowia naszych uczniów, a w razie potrzeby udziela niezbędnej pomocy medycznej. Współpracuje również ze szkołą w ramach działań profilaktyki zdrowia.

DYŻURY PANI PIELĘGNIARKI:

czwartki -7.10-14.45

Opieka dentystyczna

Dzieci i młodzież do ukończenia 18 roku życia, może zgłaszać się do gabinetów stomatologicznych (lista poniżej) pod opieką rodzica/opiekuna w wyznaczonym przez pracownika gabinetu dniu i o wyznaczonej godzinie. Opieka stomatologiczna może być sprawowana przy braku sprzeciwu rodziców/opiekunów lub na podstawie wyrażonej pisemnej zgody.

Umawianie na wizytę odbywa się w gabinecie stomatologicznym w dniach i godzinach pracy gabinetu: osobiście lub telefonicznie

Wykaz gabinetów stomatologicznych