Pedagog/Psycholog

Pedagog/Psycholog

Pedagodzy szkolni:

Pani mgr Karolina Miklaszewska

Pani Justyna Bończuł-Jabłońska

Psycholog:

Pani Alicja Kowalska-Gachewicz

Uczniowie naszej szkoły oraz ich rodzice mogą korzystać z porad i konsultacji pedagoga szkolnego/psychologa. Pedagodzy/psycholog spotykają  się z uczniami podczas lekcji, w celu przeprowadzenia zajęć psychoedukacyjnych i profilaktycznych. Szczególną troską otaczamy klasy, które zaczynają przygodę w naszej szkole. Dla tych uczniów przewidziane są zajęcia adaptacyjne, pomagające wdrożyć się w szkolną rzeczywistość.

Aby zapewnić naszym podopiecznym jak najlepszą opiekę, szkoła współpracuje z wieloma instytucjami: Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2, Komendą Miejską Policji w Płocku, Strażą Miejską w Płocku.

Z pedagogami i psychologiem można się kontaktować się osobiście, poprzez dziennik elektroniczny lub poprzez wychowawcę klasy.