Osiągnięcia uczniów

Osiągnięcia uczniów

SUKCESY UCZNIÓW w KONKURSACH w roku szkolnym 2021/2022

Maja Lewandowska – klasa VIII – wyróżnienie w XV EDYCJI REJONOWEGO KONKURSU PLASTYCZNO – MULTIMEDILANEGO „JAN PAWEŁ II W PŁOCKU” zorganizowanego przez SP nr 6 w Płocku,

Agnieszka Giszczak – klasa VIII – wyróżnienie w XV EDYCJI REJONOWEGO KONKURSU PLASTYCZNO – MULTIMEDILANEGO „JAN PAWEŁ II W PŁOCKU” zorganizowanego przez SP nr 6 w Płocku,

Adam Brzeziński – klasa V- nagroda XV EDYCJI REJONOWEGO KONKURSU PLASTYCZNO – MULTIMEDILANEGO „JAN PAWEŁ II W PŁOCKU” zorganizowanego przez SP nr 6 w Płocku,

Tessa Simonini  – klasa IV -II nagroda w II kategorii wiekowej w Ogólnopolskim Konkursie dla Młodzieży Szkolnej pod hasłem „Mój Las” zorganizowanym przez Ligę Ochrony Przyrody,

I miejsce w II kategorii wiekowej etapu regionalnego jubileuszowej XXXV edycji ogólnopolskiego konkursu „MÓJ LAS” zorganizowanym przez Ligę Ochrony Przyrody,

Lena Kansy  – klasa IV

– III miejsce w II kategorii wiekowej  etapu regionalnego jubileuszowej XXXV edycji ogólnopolskiego konkursu „MÓJ LAS” zorganizowanym przez Ligę Ochrony Przyrody,

– III miejsce w XLIV edycji konkursu „Przyroda-Twój Przyjaciel”, zorganizowanym przez Zarząd Ligi Ochrony Przyrody w Płocku, Zarząd Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie i Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Sp. z o.o.,

Jan Karaszewski – klasa IV – I miejsce w XLIV edycji konkursu „Przyroda-Twój Przyjaciel”, zorganizowanym przez Zarząd Ligi Ochrony Przyrody w Płocku, Zarząd Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie i Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Sp. z o.o.,

Anna Kołodziejska – klasa III – II miejsce w konkursie – edukacja polonistyczna w XXVI edycji Międzyszkolnej Ligi Przedmiotowej,

Patryk Tomaszewski – klasa VIII –  I miejsce w III kategorii wiekowej  etapu regionalnego jubileuszowej XXXV edycji ogólnopolskiego konkursu „MÓJ LAS” zorganizowanym przez Ligę Ochrony Przyrody,

Zofia Karaszewska – klasa III – I miejsce – kategoria I „Prace plastyczne uczniów szkół podstawowych z klas I-III” w konkursie EkoSzkoła-edycja IV” zorganizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

Blanka Strzelecka – klasa III – III miejsce – kategoria I „Prace plastyczne uczniów szkół podstawowych z klas I-III” w konkursie EkoSzkoła-edycja IV” zorganizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

Oliwier Rudziński – klasa IV –  III miejsce w XLIV edycji konkursu „Przyroda-Twój Przyjaciel”, zorganizowanym przez Zarząd Ligi Ochrony Przyrody w Płocku, Zarząd Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie i Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Sp. z o.o.,

Wiktoria Mikołajczyk – klasa IV – wyróżnienie w XXI miejskim konkursie plastyczno-fotograficznym MÓJ PŁOCK – MOJE MIASTO, zorganizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku,

Joanna Molak – klasa IV – nagroda w XXI miejskim konkursie plastyczno-fotograficznym MÓJ PŁOCK – MOJE MIASTO, zorganizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku,

SUKCESY UCZNIÓW w KONKURSACH w roku szkolnym 2020/2021

Zofia Piekarska – klasa VII – wyróżnienie w XXX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego dla Dzieci i Młodzieży „Młodzi Twórcy Literatury”,

Tessa Simonini – klasa III – III miejsce w XIX edycji Powiatowego Konkursu Literackiego „Piszę Książkę”,
Karolina Tomaszewska – klasa VI – Grand Prix na Festiwalu Polskiej Muzyki Gitarowej,

SUKCESY UCZNIÓW w KONKURSACH w roku szkolnym 2018/2019

SZKOŁA PODSTAWOWA

Jan Karaszewski – klasa I – II miejsce w międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Pomoc osobom niepełnosprawnym” zorganizowanym przez Katolicką Szkołę Podstawową w Płocku
Dorota Kaczmarek –  klasa VIII-awans do zawodów finałowych Konkursu Matematycznego „Małachowiak”, zorganizowanego przez Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku

Alicja Ludwicka – klasa VIII – awans do rejonowego etapu konkursu przedmiotowego z języka polskiego organizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Dorota Maciejewska – klasa VIII – awans do rejonowego etapu konkursu przedmiotowego z języka polskiego organizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Ada Omińska –  klasa VIII – awans do rejonowego etapu konkursu przedmiotowego z geografii organizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty

– awans do rejonowego etapu konkursu przedmiotowego z chemii organizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty
– awans do drugiego etapu Konkursu Matematycznego „Continuum 2018/2019”, zorganizowanego przez Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza i Politechnikę Warszawską Filię w Płocku
-awans do zawodów finałowych Konkursu Matematycznego „Małachowiak”, zorganizowanego przez Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku
-awans do II etapu Konkursu Języka Angielskiego, zorganizowanego przez Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły w Płocku

Bartek Kimak—   klasa VIII – awans do drugiego etapu Konkursu Matematycznego „Continuum 2018/2019”, zorganizowanego przez Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza i Politechnikę Warszawską Filię w Płocku

Karolina Rudowska—   klasa VIII – awans do drugiego etapu Konkursu Matematycznego „Continuum 2018/2019”, zorganizowanego przez Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza i Politechnikę Warszawską Filię w Płocku

GIMNAZJUM

Weronika Błaszczak –  klasa III a gimnazjum -awans do II etapu Konkursu Języka Angielskiego, zorganizowanego przez Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły w Płocku

Julia Mówińska – Klasa III a gimnazjum –  wyróżnienie w Konkursie Plastycznym „Zimowa zakładka do książki”organizowanym przez Polską Fundację Sportu i Kultury Oddział w Płocku
Mateusz Wojciechowski – klasa III – awans do rejonowego etapu konkursu przedmiotowego z historii organizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Koło teatralne (uczniowie gimnazjum i szkoły podstawowej)  – II miejsce w VI przeglądzie etiud teatralnych o Świętych i Błogosławionych ZWYKLI-NIEZWYKLI organizowanym przez Książnicę Płocką im. Władysława Broniewskiego pod patronatem honorowym JE Biskupa Piotra Libery

SUKCESY UCZNIÓW w KONKURSACH w roku szkolnym 2017/2018

GIMNAZJUM

Klasa III a ­I MIEJSCE w konkursie plastycznym Karta Pocztowa z okazji Świat Bożego Narodzenia zorganizowanym przez Muzeum Mazowieckie w Płocku (opieka merytoryczna: p. Renata Cichocka)

Orwat Dominik – klasa III a – awans do etapu rejonowego Konkursu Przedmiotowego z chemii zorganizowanego pod patronatem Mazowieckiego kuratora Oświaty (opieka merytoryczna: p. Barbara Holisz), awans do etapu rejonowego Konkursu Przedmiotowego z matematyki zorganizowanego pod patronatem Mazowieckiego kuratora Oświaty (opieka merytoryczna: ks. Piotr Marzec), awans do finału konkursu matematycznego Jagiellończyk zorganizowanego przez LO im. W. Jagiełły w Płocku (opieka merytoryczna: ks. Piotr Marzec)

WYRÓŻNIENIE w konkursie matematycznym PIONIER zorganizowanym przez Instytut Rozwoju Oświaty w Warszawie (opieka merytoryczna: ks. Piotr Marzec)

LAUREAT Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego Myślenia zorganizowanego przez Centrum Edukacji Szkolnej w Warszawie (opieka merytoryczna: ks. Piotr Marzec)

Pachołek Ewa – klasa III a – LAUREATKA Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego Myślenia zorganizowanego przez Centrum Edukacji Szkolnej w Warszawie (opieka merytoryczna: ks. Piotr Marzec)

Podedworny Michał – klasa III a – LAUREAT konkursu matematycznego OLIMPIADA MATEMATYCZNA orgaznizowanego w sesji jesiennej przez firmę Olimpus (opieka merytoryczna: ks. Piotr Marzec)

Tomaszewska Kinga – klasa III a – LAUREATKA Gimnazjalnego Konkursu Biblijnego HERONYMUS zorganizowanego przez Apostolat Biblijny w Polsce, pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty (opieka merytoryczna: ks. Zbigniew Morawski) 

Wodecki Wiktor – klasa III a – II MIEJSCE w konkursie plastycznym Jesienny pejzaż wsi. Ochrona ekspozycji przyrodniczej w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (opieka merytoryczna: p. Sławomira R. Bętlewska) 

SZKOŁA PODSTAWOWA – klasy VII

Grupa teatralnaIII MIJESCE w V przeglądzie etiud teatralnych o świętych i błogosławionych ZWYKLI – NIEZWYKLI zorganizowanym przez Książnicę Płocką we współpracy z Wydziałem Katechetycznym Kurii Diecezjalnej Płockiej (opieka merytoryczna: p. Izabela Rachowicz)

Kaczmarek Dorota – klasa VII a – LAUREATKA Konkursu Przedmiotowego z języka polskiego organizowanego pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty Polonistycznego dla uczniów szkół podstawowych (opieka merytoryczna: p. Izabela Rachowicz)

WYRÓZNIENIE w konkursie matematycznym PIONIER zorganizowanym przez Instytut Rozwoju Oświaty w Warszawie (opieka merytoryczna: ks. Piotr Marzec)

 I MIEJSCE na poziomie uczniów klas siódmych w XXIV edycji MLP z języka polskiego (opieka merytoryczna: p.Izabela Rachowicz)

VII MIEJSCE na poziomie uczniów klas siódmych w Międzyszkolnej Lidze Przedmiotowej z języka angielskiego (opieka merytoryczna: p.Emilia Skonieczna)

Kimak Bartek – klasa VII a – WYRÓŻNIENIE w konkursie matematycznym PIONIER zorganizowanym przez Instytut Rozwoju Oświaty w Warszawie (opieka merytoryczna: ks. Piotr Marzec)

Kralski Jan – klasa VII a – WYRÓŻNIENIE w konkursie matematycznym PIONIER zorganizowanym przez Instytut Rozwoju Oświaty w Warszawie (opieka merytoryczna: ks. Piotr Marzec)

Omińska Ada – klasa VII a – awans do etapu rejonowego Konkursu Przedmiotowego z matematyki organizowanego pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty Polonistycznego dla uczniów szkół podstawowych (opieka merytoryczna: ks. Piotr Marzec)

LAUREATKA konkursu matematycznego OLIMPIADA MATEMATYCZNA orgaznizowanego w sesji jesiennej przez firmę Olimpus (opieka merytoryczna: ks. Piotr Marzec)

LAUREATKA (3 miejsce w kraju w kategorii uczniów klasa siódmych) konkursu matematycznego PIONIER zorgaznizowanego przez Instytut Rozwoju Oświaty w Warszawie (opieka merytoryczna: ks. Piotr Marzec)

III MIEJSCE na poziomie uczniów klas siódmych w Międzyszkolnej Lidze Przedmiotowej w Płocku organizowanej w ZS nr 3 w Płocku (opieka merytoryczna: ks. Piotr Marzec)

III MIEJSCE na poziomie uczniów klas siódmych w Międzyszkolnej Lidze Przedmiotowej z języka angielskiego (opieka merytoryczna: p.Emilia Skonieczna)

Rudowska Karolina – klasa VII a – awans do etapu wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z języka polskiego organizowanego pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty Polonistycznego dla uczniów szkół podstawowych (opieka merytoryczna: p. Izabela Rachowicz)

Maciejewska Dorota– klasa VII b – III MIEJSCE  w XXIV edycji MLP z języka polskiego (opieka merytoryczna: P. Aleksandra Bartosiak).