Opieka dentystyczna

Opieka dentystyczna

Opieka dentystyczna

Dzieci i młodzież do ukończenia 18 roku życia, mogą zgłaszać się do gabinetów stomatologicznych (lista poniżej) pod opieką rodzica/opiekuna w wyznaczonym przez pracownika gabinetu dniu i o wyznaczonej godzinie. Opieka stomatologiczna może być sprawowana przy braku sprzeciwu rodziców/opiekunów lub na podstawie wyrażonej pisemnej zgody.

Umawianie na wizytę odbywa się w gabinecie stomatologicznym w dniach i godzinach pracy gabinetu: osobiście lub telefonicznie