Logopeda

Logopeda

Logopeda szkolny – Jolanta Kaczmarek (surdologopeda, pedagog specjalny)

Uczniowie Szkół Katolickich objęci są opieką logopedyczną. W zależności od zdiagnozowanych potrzeb uczestniczą w zajęciach indywidualnych lub grupowych, podczas których wykonują ćwiczenia usprawniające motorykę narządów artykulacyjnych, ćwiczenia oddechowe i fonacyjne, rozwijające percepcję słuchową oraz poszerzające zasób leksykalny.

Zadaniem terapii logopedycznej jest stymulowanie sprawności językowej i komunikacyjnej uczniów tak, by mogli osiągnąć sukces szkolny oraz rozwinąć swoje uzdolnienia.