Nasi absolwenci

Nasi absolwenci

Piotr Kosek – twórca ASTROFAZY na YOUTUBE, opowiada o fascynujących ciekawostkach występujących za granicą ziemskiej atmosfery

Wojciech Bógdał – mistrz motolotni świata, Europy i Polski; Płoczczanin Roku 2017

Adam Kowalski – diakon, zaangażowany w duszpasterstwo chorych, aktor i reżyser teatrzyku seminaryjnego

Bogdan Kołodziejski – kleryk, zaangażowany w duszpasterstwo ludzi niedosłyszących i głuchych, prowadzący zajęcia języka migowego w naszych szkołach

Anna Grabarczyk – studentka  Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Anna Kaliwoda – studentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie