Sławomir Pajewski

Sławomir Pajewski

KTO?/KIM JESTEM? Sławomir Pajewski

STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO nauczyciel dyplomowany

NAUCZANE PRZEDMIOTY wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

ABSOLWENT Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

DODATKOWE KURSY/UMIEJĘTNOŚCI Instruktor piłki nożnej, Instruktor piłki siatkowej, Gimnastyka korekcyjna, Studia podyplomowe z zakresu Edukacji dla bezpieczeństwa

ZAINTERESOWANIA  sport

ZAWODOWE MOTTO „Dzieci trzeba tak wychowywać, aby podawały sobie ręce, a nie podstawiały nogi.” Tomasz Rybak

DLACZEGO UCZĘ W STANISLAUM Wybrałem pracę w Szkołach Katolickich, ponieważ wierzę, że atmosfera i ideały tej placówki sprzyjają pełnemu rozwojowi dzieci i młodzieży. W swojej pracy staram się rozbudzić i podtrzymać u uczniów pasję do sportu. Ufam, że dzięki temu nauczą się szanować siebie nawzajem, pracować w zespołach, a także dbać o życie i zdrowie.