Małgorzata Zielińska

Małgorzata Zielińska

KTO?/KIM JESTEM? Małgorzata Zielińska

STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO nauczyciel kontraktowy

NAUCZANE PRZEDMIOTY biologia, przyroda, biologia w medycynie

ABSOLWENTKA  Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

ZAWODOWE MOTTO: W sercu każdej trudności spoczywa ukryta możliwość. – Albert Einstein 

DLACZEGO UCZĘ W STANISLAUM : W Szkołach Katolickich doceniam przede wszystkim atmosferę pracy. Fakt, że klasy nie są liczne sprawia, że uczniowie nie są dla mnie anonimowi i mam możliwość zindywidualizowania pracy oraz poświęcenia każdemu uczniowi tyle czasu i uwagi ile potrzebuje.  Dobre wyposażenie pracowni przyrodniczej, możliwość korzystania na każdej lekcji z tablicy interaktywnej , komputera i  Internetu oraz zróżnicowanych  pomocy dydaktycznych sprawia, że mam odpowiednie zaplecze, aby prowadzić ciekawe dla uczniów lekcje  oraz aktywizować uczniów podczas lekcji do samodzielnej pracy .