Leszek Kowalski

Leszek Kowalski

KTO?/KIM JESTEM? Leszek Kowalski

STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO  nauczyciel mianowany

NAUCZANE PRZEDMIOTY wychowanie fizyczne

ABSOLWENT Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

DODATKOWE KURSY/UMIEJĘTNOŚCI Kurs uprawniający do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej, kurs kierowników kolonii i wycieczek szkolnych, kurs wychowawców kolonijnych,

ZAINTERESOWANIA  historia, polityka, wyprawy górskie, gotowanie

ZAWODOWE MOTTO  „Nauczyciel widzi więcej niż tylko twarze dzieci – on stara się zobaczyć ich dusze” (Barbara Cage)

DLACZEGO UCZĘ W STANISLAUM Dbamy o moralne wychowanie młodego człowieka, pokazujemy wzorce do naśladowania, traktujemy młodych ludzi z szacunkiem, wspomagamy rodziców w trudach wychowania, bronimy przed zagrożeniami jakie niesie współczesny świat.

Mam możliwość jako opiekun internatu pomagać młodym ludziom w roziwązywaniu ich problemów, kształtowaniu ich charakteru.