Katarzyna Szelągowska

Katarzyna Szelągowska

KTO?/KIM JESTEM? Katarzyna Szelągowska

STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO nauczyciel kontraktowy

NAUCZANE PRZEDMIOTY język włoski, historia, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze

ABSOLWENTKA Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Università degli Studi di Bari Aldo Moro

DODATKOWE KURSY/UMIEJĘTNOŚCI certyfikat CILS na poziomie C1 z języka włoskiego wydany przez Università per Stranieri di Siena

ZAINTERESOWANIA  sztuka, fotografia, literatura, kino, sport

ZAWODOWE MOTTO „La vita è bella”- „Życie jest piękne”

DLACZEGO UCZĘ W STANISLAUM

Jest to miejsce, w którym oprócz przekazywania wiedzy koncentrujemy się na wychowywaniu dzieci i młodzieży według najważniejszych wartości. Dzięki temu żyjemy we wspólnocie, w której każdy czuje się ważny i wyjątkowy. Stanislaum oferuje szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych- przedmiotowych, kół zainteresowań oraz spotkań jeszcze bardziej nas jednoczących. Wszystko to wpływa na przyjazny kontakt nauczyciela z uczniami i sukces wychowawczy. Nasza szkoła łączy w sobie tradycje i nowoczesność. Zwracamy uwagę na te wartości, które w życiu są najważniejsze, ale także podążamy z prądem współczesności. W pracy wykorzystujemy nowoczesne pomoce naukowe (m.in. tablice interaktywne, programy multimedialne, sprzęt audio-wizualny).