Justyna Bończuł – Jabłońska

Justyna Bończuł – Jabłońska

KTO?/KIM JESTEM? Justyna Bończuł – Jabłońska

STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO nauczyciel kontraktowy

NAUCZANE PRZEDMIOTY  edukacja wczesnoszkolna

ABSOLWENTKA Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku (studia licencjackie oraz magisterskie)

DODATKOWE KURSY/UMIEJĘTNOŚCI Szkolenia: Ćwiczenia kinezjologiczne i relaksacyjne w pracy  z dzieckiem dyslektycznym i nadpobudliwym, praca z dziećmi z autyzmem, psychika dzieci i młodzieży – jak sobie z tym radzić w szkole, Teatrzyk Kamishibai, OK – zeszyt, ocenianie kształtujące SUS, terapeuta ręki
I i II stopnia. Studia podyplomowe na WSPW w Płocku specjalność: 
Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera oraz edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.

ZAINTERESOWANIA Film, książka, plastyka.

ZAWODOWE MOTTO Powiedz, a zapomnę; pokaż, a zapamiętam; pozwól wziąć udział, a zrozumiem.  (Konfucjusz)

Wolność jest źródłem godności człowieka. Tylko ona stanowi podstawową rację szacunku do samego siebie. (Kartezjusz)

DLACZEGO UCZĘ W STANISLAUM

Uczę w tej wyjątkowej szkole, ponieważ kocham dzieci, lubię patrzeć jak odkrywają swoje pasje, zainteresowania, jak uwalniają swój potencjał i rozwijają kreatywność oraz liczne talenty. To tutaj, w Katolickiej Szkole Podstawowej w Płocku, stawiamy na indywidualne podejście do ucznia oraz zróżnicowaną ofertę zajęć dodatkowych, a także rodzinną atmosferę. Cieszy mnie, że tworzymy wspólnotę uczniów, nauczycieli oraz rodziców gotowych do działania, empatycznych i współpracujących dla wspólnego dobra. Właśnie dlatego tu jestem.