Ewa Kaszuba

Ewa Kaszuba

KTO?/KIM JESTEM? Ewa Kaszuba

Nauczyciel  dyplomowany

NAUCZANE PRZEDMIOTY  fizyka

ABSOLWENTKA Uniwersytetu  Zielonogórskiego. Ukończyła  też:
– Studia Podyplomowe  w zakresie Matematyki z Informatyką na UMK  w Toruniu,
– Studia Podyplomowe  w zakresie Pedagogiki  Zdolności i Twórczości na UMK w Toruniu,
– Studia Podyplomowe  w zakresie  Nauczania przedmiotu „Przyroda” w liceum  na Uniwersytecie  Pedagogicznym  w  Krakowie.

Jest  doradcą  metodycznym  w  zakresie  nauczania  fizyki  w  MSCDN, egzaminatorem Centralnej  Komisji  Egzaminacyjnej  w Warszawie,  w ramach doskonalenia  swojej  pracy pedagogicznej ukończyła  szereg  kursów m.in. „ Ocenianie kształtujące na zajęciach przedmiotów przyrodniczych”,  „ Rozpoznawanie uzdolnień w szkole – jak wspierać indywidualne predyspozycje uczniów”,  „ Wykorzystanie mnemotechnik w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych”, „ Projektowanie pracy ucznia uzdolnionego”,  „ Edukacyjna wartość dodana”,  „ Wykorzystanie TIK w holistycznym nauczaniu przedmiotów przyrodniczych”,  „ Do tablicy! – czyli jak tworzyć własne materiały na tablice multimedialne”.

ZAWODOWE MOTTO „  Nie mów jaki ktoś  jest  wspaniały, spraw by w to uwierzył  i to  poczuł “.

DLACZEGO UCZĘ W STANISLAUM? Uczę w  Stanislaum  ponieważ identyfikuję się z wartościami, które przekazywane są uczniom i  wychowankom tej szkoły.