Dorota Krzeska

Dorota Krzeska

KTO?/KIM JESTEM? Dorota Krzeska

STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO nauczyciel dyplomowany

NAUCZANE PRZEDMIOTY historia, podstawy przedsiębiorczości

ABSOLWENTKA Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku

DODATKOWE KURSY/UMIEJĘTNOŚCI egzaminator maturalny z historii, egzaminator maturalny z wiedzy o społeczeństwie

ZAINTERESOWANIA  poezja, fotografia, taniec

ZAWODOWE MOTTO  Prawda w historii jest jak źrenica w oku.  (Polibiusz)

 Ten – kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości – nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości. (J. Piłsudski)

DLACZEGO UCZĘ W STANISLAUM Jest to szkoła – wyjątkowa w swojej istocie i w swoim charakterze. Stanislaum to szkoła z długoletnią tradycją, co ma ogromną wartość potwierdzoną sukcesami pokoleń Absolwentów.

Siła szkoły to młodzi ludzie, którzy są wrażliwi, ambitni i chcą się rozwijać.  Pokazywanie świata historii w takim miejscu – ma wyjątkową wartość.

W Stanislaum kształtuje się umysł i serce – a to buduje tożsamość młodego człowieka na całe życie.