Danuta Żelechowska

Danuta Żelechowska

KTO? Danuta Żelechowska

STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO nauczyciel dyplomowany

NAUCZANE PRZEDMIOTY język polski

ABSOLWENTKA Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Wyższej Szkoły Pawła Włodkowica w Płocku

DODATKOWE KURSY/UMIEJĘTNOŚCI studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą, egzaminator OKE z języka polskiego w zakresie egzaminu maturalnego i egzaminu ósmoklasisty, liczne szkolenia z zakresu dydaktyki języka polskiego

ZAINTERESOWANIA  literatura, kulinaria, szydełkowanie

ZAWODOWE MOTTO Przyszłość to trud. Nie zejdzie ona z nieba przez żaden cud, lecz zdobyć ją trzeba (M. Konopnicka)

DLACZEGO UCZĘ W STANISLAUM Stanislaum to miejsce ze wszech miar szczególne; to szkoła, w której z wielką troską i starannością traktuje się nie tylko rozwój intelektualny uczniów, ale także kształtowanie ich serc i sumień. Pracę w tych szkołach traktuję jako ogromny zaszczyt i honor, a jednocześnie wyzwanie, które podjęłam w bardzo ważnym dla mnie okresie życia zawodowego.