Aleksandra Bartosiak

Aleksandra Bartosiak

KTO?/KIM JESTEM? Aleksandra Bartosiak

STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO nauczyciel mianowany

NAUCZANE PRZEDMIOTY język polski, język angielski

ABSOLWENTKA Uniwersytetu Łódzkiego oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku

DODATKOWE KURSY/UMIEJĘTNOŚCI egzaminator egzaminu ósmoklasisty z zakresu języka angielskiego i polskiego, egzaminator maturalny z zakresu języka polskiego, oligofrenopedagogika, edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

ZAINTERESOWANIA  literatura, filmoznawstwo, turystyka, psychologia, malarstwo, muzyka

ZAWODOWE MOTTO Wszystko jest trudne, zanim stanie się proste. (J. W. Goethe)

DLACZEGO UCZĘ W STANISLAUM Lubię naszą rodzinną atmosferę, cenię kameralne klasy. To wszystko sprzyja indywidualizacji i efektywności procesu nauczania oraz wpływa pozytywnie na dostrzeganie potrzeb każdego pojedynczego ucznia, który jest traktowany podmiotowo, jako unikatowa jednostka, funkcjonująca zarazem we wspólnocie. To właśnie głębsze poznanie ucznia umożliwia rozwijanie jego zainteresowań i pasji.

Stanislaum to dla mnie również architektonicznie piękne otoczenie, dogodna lokalizacja, która umożliwia łatwy i szybki dostęp do zaplecza kulturalnego miasta. Cieszę się z możliwości pracowania przy pomocy tablic interaktywnych, które sprawiają, że moje lekcje stają się bardziej nowoczesne i ciekawe dla uczniów. Na charakter szkoły i pogłębianie relacji z innymi wpływają wyjątkowe dni skupienia,  które pozwalają zatrzymać się na chwilę w zabieganym świecie, spojrzeć na siebie przez pryzmat wieczności w otoczeniu inspirujących ludzi.