Agnieszka Jabłońska

Agnieszka Jabłońska

KTO?/KIM JESTEM? Agnieszka Jabłońska

STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO  nauczyciel dyplomowany

NAUCZANE PRZEDMIOTY język niemiecki

ABSOLWENTKA  Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego

DODATKOWE KURSY/UMIEJĘTNOŚCI Egzaminator maturalny, Tłumacz przysięgły języka niemieckiego

ZAINTERESOWANIA kultura krajów niemieckojęzycznych,  podróże  a szczególnie górskie wędrówki

ZAWODOWE MOTTO  

Es ist nicht genug, zu wissen, man muss auch anwenden; es ist nicht genug, zu wollen, man muss auch tun (J. W. Goethe)

DLACZEGO UCZĘ W STANISLAUM Praca nauczyciela daje mi wiele satysfakcji.  Cenię sobie kontakt z młodzieżą, dzięki której żadna lekcja nie jest taka sama. Obserwowanie  postępów i rozwoju umiejętności moich uczniów to motywacja do dalszej pracy.  

Zaplecze techniczne Stanislaum umożliwia mi pokazanie uczniom, że dzięki znajomości języka niemieckiego mogą komunikować się z rówieśnikami w Europie.  Korzystając bowiem poza pracownią językową także z pracowni komputerowej aktywnie uczestniczymy w programie europejskiej współpracy szkół eTwinning.  Dzięki temu na lekcjach języka niemieckiego współpracujemy z uczniami z różnych szkół w całej Europie tworząc  projekty za pośrednictwem mediów elektronicznych.