Karolina Miklaszewska

Karolina Miklaszewska

KTO?/KIM JESTEM? Karolina Miklaszewska, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia integracyjnego, pedagog szkolny

STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO nauczyciel kontraktowy

NAUCZANE PRZEDMIOTY edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia rewalidacyjne, terapia pedagogiczna

ABSOLWENTKA Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica
w Płocku

DODATKOWE KURSY/UMIEJĘTNOŚCI Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem, Program Rozwoju Komunikacji MAKATON, Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej, praca z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie, warsztaty o integracji w szkole, edukacja przedszkolna terapia pedagogiczna, rewalidacja dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ZAINTERESOWANIA Komunikacja Alternatywna i Wspierająca – AAC, warsztaty teatralne dla nauczycieli, edukacja muzyczna i muzykoterapia w edukacji wczesnoszkolnej, bajkoterapia, praca ze zwierzętami – wolontariusz w Płockim Towarzystwie Pomocy Zwierzętom „ARKA”

ZAWODOWE MOTTO Formalne wykształcenie nie zawsze rozświetla skarbnicę wewnętrznej mądrości” (Wojciech Łukaszewski)

DLACZEGO UCZĘ W STANISLAUM Stanislaum jest dla mnie tym, czego oczekuje od życia: rodziną, spełnieniem duchowym i zawodowym.