Historia szkoły

Pozwól, że opowiem Ci krótko historię naszej szkoły

Katolicka Szkoła Podstawowa w Płocku jest spadkobierczynią dorobku Niepublicznego Gimnazjum Katolickiego w Sikorzu, które zostało powołane do istnienia przez bpa Zygmunta Kamińskiego jako Męskie Niepubliczne Gimnazjum Katolickie im. bł. abp. A. J. Nowowiejskiego i bł. bp. L. Wetmańskiego. Dokładnie 25 czerwca 1999 roku szkoła została wpisana do rejestru szkół niepublicznych. W pierwszym roku działalności uczyło się w niej 11 chłopców. W kolejnych latach uczniów systematycznie przybywało. Ich liczba sięgała nawet 250 osób.  Od 1 września 2003 r. NGK stało się szkołą koedukacyjną. Szkoła zasłynęła z organizowanych poza lekcjami różnego rodzaju zajęć w formie kół zainteresowań, przygotowań do konkursów, ale też zajęć kształtujących postawę religijną: dni skupienia, przygotowanie do sakramentu bierzmowania, wycieczki.

Przyczynkiem do utworzenia Katolickiej Szkoły Podstawowej była ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. dająca możliwość przekształcenia wygaszanych gimnazjów w ośmioletnie szkoły podstawowe. Decyzją ks. bpa Piotra Libery obok przeniesionego do Płocka Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego powstała Katolicka Szkoła Podstawowa rozpoczynając w roku szkolnym 2017/18 pierwszy rok swojej działalności.