Spotkanie integracyjne dla klasy pierwszej SP

Spotkanie integracyjne dla klasy pierwszej SP

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy Pierwszoklasistów i ich Rodziców na spotkanie integracyjne,  które odbędzie się 26 sierpnia br. (piątek) o godz. 16.30.

Spotkanie rozpocznie się w budynku nauczania początkowego w klasie pierwszej.

 

Rodziców, którzy chcą zgłosić dzieci do świetlicy szkolnej i na obiady prosimy o dostarczenie wypełnionych kart zgłoszeń do sekretariatu szkoły do 31 sierpnia.

Karta- zgłoszenie dziecka do świetlicy szkolnej

Deklaracja na obiady

Zasady rekrutacji do świetlicy szkolnej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Płocku w roku szkolnym 2022/2023

Przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej następuje na pisemny wniosek rodziców, prawnych opiekunów i po pozytywnym zatwierdzeniu przez Komisje Kwalifikacyjną.

Każdy z rodziców/prawnych opiekunów/ chcąc by dziecko uczęszczało do świetlicy szkolnej zobowiązany jest do złożenia KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA.

Wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka prosimy oddać do sekretariatu szkoły w terminie do 30.08.2022 r.

W dniu 31 sierpnia 2022 r. odbędzie się posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej, która rozpatrzy wnioski złożone przez rodziców/prawnych opiekunów/.

Informacja o wynikach posiedzenia Komisji dostępna będzie u nauczycieli w świetlicy szkolnej.

Kryteria, według których kwalifikowane są wnioski:

· terminowe złożenie wymaganych dokumentów,

· dzieci z klas I-III, (w szczególnych przypadkach uczniowie klas IV, V)

· dzieci matek i ojców samotnie je wychowujących i pracujących zawodowo,

· dzieci, których oboje rodziców/prawnych opiekunów pracuje zawodowo.

· dzieci matek i ojców, wobec których orzeczono stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji,

· dzieci z rodzin zastępczych,

Komisja kwalifikacyjna:

· wicedyrektor,

· pedagog,

· wychowawcy świetlicy.