Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2022/2023, nabór do klasy VII

Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2022/2023, nabór…

Szanowni Rodzice!!!
Serdecznie zapraszamy Państwa Dzieci do koedukacyjnej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Płocku. Jest to szkoła publiczna otwarta dla wszystkich uczniów, którzy pragną w duchu katolickim kształtować swoją osobowość, rozwijać pasje i zainteresowania.
Naszym atutem jest mała ilość uczniów w klasie. Zapewnia to szereg korzyści, wśród których należy zauważyć:
• przyjazną, rodzinną atmosferę,
• możliwość indywidualizacji drogi dotarcia do każdego ucznia,
• wysoki poziom nauczania.
Na dzieci czekają sale lekcyjne wyposażone w różnorodne i nowoczesne pomoce dydaktyczne. Szkoła zapewnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, pomoc psychologa i pedagoga szkolnego. Od pierwszej klasy wszyscy uczniowie uczą się dwóch języków obcych (j. angielski, j. włoski). Dzieci mają sposobność uprawiania ogródka szkolnego w ramach realizacji treści programowych dotyczących edukacji przyrodniczej.
Oferujemy otwartą na potrzeby uczniów świetlicę (w godz. 7.00-8.00 oraz po lekcjach do godz. 16.30), która stwarza dzieciom okazję do odpoczynku, także na powietrzu, odrobienia pracy domowej, rozwijania pasji, zacieśniania relacji koleżeńskich. Proponujemy dzieciom zajęcia dodatkowe: koło teatralne, koło gitarowe, szachy.
Uczniowie, za dodatkową opłatą, mogą:
• korzystać ze stołówki szkolnej (możliwość zjedzenia smacznego obiadu),
• uczestniczyć w wycieczkach, wyjściach do kina i teatru,
W szkole obowiązuje jednolity strój szkolny (mundurek).
Wyrazem naszej troski o wychowanie młodego człowieka w oparciu o wartości chrześcijańskie jest stwarzanie sytuacji wychowawczych sprzyjających możliwości stawania się lepszym i mądrzejszym człowiekiem, zgodnie z nauką św. Jana Pawła II, który głosił, iż „każdy proces chrześcijańskiego wychowania jest zarazem wychowaniem do pełni człowieczeństwa”.
Dokumenty rekrutacyjne do szkoły podstawowej można składać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.00 w sekretariacie szkoły.

Harmonogram i zasady rekrutacji do klasy I

Wniosek o przyjęcie do klasy I (składany w dniach 28.02-29.04.2022)

Nabór do klasy VII na rok szkolny 2022/2023

W sobotę 23 kwietnia 2022 w godz. 10.00-14.00 odbędą się „Drzwi Otwarte” w naszej szkole.

Serdecznie zapraszamy wszystkich  przedszkolaków oraz ich rodziców, a także innych zainteresowanych!!!