Informacje dla kandydatów, wykaz podręczników

Informacje dla kandydatów, wykaz podręczników

Informujemy, że wyniki rekrutacji uzupełniającej do klasy I Liceum są ogłoszone na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły.

  • Uczniowie zakwalifikowani do przyjęcia składają oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty (do 18 sierpnia- rekrutacja uzupełniająca). Jest to potwierdzenie woli uczęszczania do naszego Liceum;
  • Uczniowie przyjęci do szkoły składają w sekretariacie szkoły  2 podpisane na odwrocie fotografie formatu legitymacyjnego; 
  • Przypominamy, że uczniów obowiązuje jednolity strój szkolny (mundurek). Uczniowie zobowiązani są do zaopatrzenia się w odpowiednie rzeczy. Informacje o strojach do pobrania w sekretariacie;
  • Wykaz podręczników dla Liceum link ;
  •  Informacje o rozpoczęciu roku szkolnego zostaną podane na stronie internetowej szkoły w ostatnim tygodniu sierpnia.

 

(kontakt tel. 799 049 394, e-mail: kontakt@stanislaum.pl).