Rozkład dnia

Rozkład dnia

Plan dnia

 • godz. 6.45  – pobudka
 • godz. 6.45-7.15 – toaleta poranna
 • godz. 7.20 – modlitwa poranna
 • godz. 7.30 – śniadanie
 • godz. 8.00-15.30 – zajęcia lekcyjne (10.25 II śniadanie)
 • godz. 14.15 – obiad
 • godz. 15.30-16.30 – czas wolny i sprzątanie
 • godz. 16.30-18.00 – studium, godz. 17.15-17.25 – przerwa
 • godz. 18.00-18.30 – lektura (lub Msza św.)
 • godz. 18.30 – kolacja
 • godz. 18.50-19.50 – czas wolny
 • godz.  20.00-20.45 – studium
 • godz. 21.00 – Msza św. (lub modlitwy wieczorne)
 • godz. 21.30-22.00 – przygotowanie do snu, sprzątanie
 • godz. 22.15 – cisza nocna