Szkoły Katolickie w Płocku

Historia KSP

Historia KLO

Szkoły Katolickie w Płocku

 

Początki Katolickiego Liceum w Płocku sięgają czasów sprzed przeszło 100 laty.

 

W roku 2016 uroczyście świętowaliśmy 100-lecie powstania szkoły.

 

Przyczynkiem do utworzenia Katolickiej Szkoły Podstawowej była ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. dająca możliwość przekształcenia wygaszanych gimnazjów w ośmioletnie szkoły podstawowe.

 

Decyzją ks. bpa Piotra Libery obok przeniesionego do Płocka Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego powstała

 

Katolicka Szkoła Podstawowa rozpoczynając w roku szkolnym 2017/18 pierwszy rok swojej działalności.

 

Historia KSP

Historia KLO