LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Zdobądź wiedzę niezbędną na studia, jakie tylko sobie wymarzysz!

SZKOŁA PODSTAWOWA

Dzieci zdobywają wiedzę, ale i PASJĘ do jej wykorzystania.

DOBRY START

Twoje marzenia są w zasięgu ręki!

NOWOCZESNY KAMPUS

Doskonałe warunki dla rozwoju i kreatywnego myślenia!

Arrow
Arrow
Slider
SZKOŁA PODSTAWOWA
z oddziałami gimnazjalnymi
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. św. Stanisława Kostki
BURSA I INTERNAT
 

STREFA UCZNIA

Wszystkie informacje dotyczące nowego roku szkolnego 2017 / 2018 znajdziecie w STREFIE UCZNIA


Zasady przyjęć do klas IV i VII Katolickiej Szkoły Podstawowej

Przyjęcia do klas czwartej i siódmej odbywają się na podstawie przepisów, które umożliwiają przeniesienie się ucznia do innej szkoły. W związku z powyższym zapraszamy wszystkich kandydatów do klas IV i VII, aby w dniach od 4 kwietnia do 15 czerwca 2018 roku składali w sekretariacie szkolnym podania (wraz załącznikami) o przyjęcie do szkoły.

Wykaz załączników do podania:

  • 2 zdjęcia podpisane na odwrocie (format legitymacyjny)
  • świadectwo chrztu św.
  • opinia ks. proboszcza lub katechety
  • wpisowe w wysokości 100 zł wpłacone przy składaniu podania (w sekretariacie). Wpisowe podlega zwrotowi w przypadku nie utworzenia klasy.
  • odpis skrócony aktu urodzenia ucznia
  • świadectwo promocyjne do klasy czwartej/siódmej (kopia – oryginał do wglądu – należy dostarczyć do 27 czerwca 2018 r.). Jest to jednocześnie ostateczna deklaracja zmiany szkoły
  • opinia/orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeśli jest (kopia – oryginał do wglądu) – dostarczyć do 31 sierpnia 2018 r.
  • karta zdrowia ucznia (z gabinetu pielęgniarki szkolnej) – należy dostarczyć po przyjęciu do szkoły w terminie do 14 września 2018 r.

Decyzja o utworzeniu klasy zostanie ogłoszona najpóźniej 22 czerwca 2018 r.

Szczegółowe informacje o Szkole i zasadach przyjęć można uzyskać podczas organizowanego w sobotę 14 kwietnia 2018 r. w godzinach od 10 do 13 tzw. „Dnia Otwartych Drzwi” oraz pod numerem telefonu 24 261 28 30.

PATRONI SZKÓŁ KATOLICKICH