CECYLIADA W SZKOŁACH KATOLICKICH W PŁOCKU
20. LISTOPADA 2017 ROKU
Relacja uczniów z wizyty w Szkole Muzycznej
Spektakl "Mały Książę"
INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO
WDZIĘCZNOŚĆ I PRAWDA [FOTO]
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Zdobądź wiedzę niezbędną na studia, jakie tylko sobie wymarzysz!

SZKOŁA PODSTAWOWA

Dzieci zdobywają wiedzę, ale i PASJĘ do jej wykorzystania.

DOBRY START

Twoje marzenia są w zasięgu ręki!

NOWOCZESNY KAMPUS

Doskonałe warunki dla rozwoju i kreatywnego myślenia!

Arrow
Arrow
Slider
SZKOŁA PODSTAWOWA
z oddziałami gimnazjalnymi
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. św. Stanisława Kostki


STREFA UCZNIA

Wszystkie informacje dotyczące nowego roku szkolnego 2017 / 2018 znajdziecie w STREFIE UCZNIA

PRZEJDŹ DO STREFY UCZNIA

Zasady przyjęć do klasy siódmej Katolickiej Szkoły Podstawowej

Przyjęcia do klasy siódmej odbywają się na podstawie przepisów, które umożliwiają przeniesienie się ucznia do innej szkoły. W związku z powyższym zapraszamy wszystkich kandydatów do klasy VII, aby w dniach od 1 kwietnia do 14 czerwca 2017 roku składali w sekretariacie szkolnym podania (wraz załącznikami) o przyjęcie do szkoły.

Wykaz załączników do podania:

  • 2 zdjęcia podpisane na odwrocie (format legitymacyjny)
  • świadectwo chrztu św.
  • opinia ks. proboszcza lub katechety
  • wpisowe w wysokości 100 zł wpłacone przy składaniu podania (w sekretariacie). Wpisowe podlega zwrotowi w przypadku nie utworzenia klasy.
  • odpis skrócony aktu urodzenia ucznia
  • świadectwo promocyjne do klasy siódmej (kopia – oryginał do wglądu – należy dostarczyć do 27 czerwca 2017 r.). Jest to jednocześnie ostateczna
  • deklaracja zmiany szkoły
  • opinia/orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeśli jest (kopia – oryginał do wglądu) – dostarczyć do 31 sierpnia 2017 r.
  • karta zdrowia ucznia (z gabinetu pielęgniarki szkolnej) – należy dostarczyć po przyjęciu do szkoły w terminie do 15 września 2017 r.

Decyzja o utworzeniu klasy zostanie ogłoszona najpóźniej 22 czerwca 2017 r.

Szczegółowe informacje o Szkole i zasadach przyjęć można uzyskać podczas organizowanego w sobotę 22 kwietnia 2017 r. w godzinach od 10 do 13 tzw. „Dnia Otwartych Drzwi” oraz pod numerem telefonu 799 049 394.

NASZ PATRON

Św. Stanisław Kostka

Ad maiora natus sum – do wyższych rzeczy jestem stworzony, takie motto życiowe św. Stanisława nie oznaczało z pewnością ziemskiej popularności, zabiegania o ludzkie uznanie ale twardą walkę ze sobą i z przeciwnościami, które zagrażały jego życiowemu powołaniu - pragnieniu oddania wszystkiego Jezusowi. Święty odniósł sukces dzięki silnemu i zdecydowanemu charakterowi oraz otwartemu sercu, w którym Bóg mógł objawić moc swojej łaski.

Poznaj życie Świętego Stanisława