CECYLIADA W SZKOŁACH KATOLICKICH W PŁOCKU
20. LISTOPADA 2017 ROKU
Relacja uczniów z wizyty w Szkole Muzycznej
Spektakl "Mały Książę"
INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO
WDZIĘCZNOŚĆ I PRAWDA [FOTO]
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Zdobądź wiedzę niezbędną na studia, jakie tylko sobie wymarzysz!

SZKOŁA PODSTAWOWA

Dzieci zdobywają wiedzę, ale i PASJĘ do jej wykorzystania.

DOBRY START

Twoje marzenia są w zasięgu ręki!

NOWOCZESNY KAMPUS

Doskonałe warunki dla rozwoju i kreatywnego myślenia!

Arrow
Arrow
Slider
SZKOŁA PODSTAWOWA
z oddziałami gimnazjalnymi
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. św. Stanisława Kostki


STREFA UCZNIA

Wszystkie informacje dotyczące nowego roku szkolnego 2017 / 2018 znajdziecie w STREFIE UCZNIA

PRZEJDŹ DO STREFY UCZNIA

Zasady przyjęć do klasy pierwszej Katolickiej Szkoły Podstawowej

Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci siedmioletnie (rocznik 2010).

Na wniosek rodziców do klasy pierwszej może zostać przyjęte dziecko w wieku 6 lat pod warunkiem:

 • odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego (tzw. „0”) lub
 • uzyskania pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o przyśpieszeniu nauki szkolnej.

Rekrutacja do Katolickiej Szkoły Podstawowej w Płocku jest prowadzona dwutorowo. Rodzice kandydata do szkoły wybierają jedną z niżej wymienionych form rekrutacji:
I. zwykła forma papierowa, polegająca na:
Złożeniu w sekretariacie szkoły w dniach od 1 kwietnia do 14 czerwca 2017 roku podania wraz z następującymi załącznikami:

 • 3 zdjęcia podpisane na odwrocie (format legitymacyjny)
 • świadectwo chrztu św.
 • opinia ks. proboszcza o rodzinie
 • informacja o gotowości szkolnej dziecka (badanej w przedszkolu)
 • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka

Przy składaniu podania należy uiścić wpisowe w wysokości 100 zł (w sekretariacie).

W ramach rekrutacji przewidujemy rozmowę z rodzicami w ustalonym wspólnie terminie (rozmowy będą przeprowadzane od 15 maja)

Lista uczniów przyjętych do klasy I będzie ogłoszona do 22 czerwca 2017 r.

II. poprzez system elektronicznego naboru według harmonogramu i zasad opisanych na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka www.plock.eu /Edukacja/Nabór do szkół podstawowych.

Po ogłoszeniu list zakwalifikowanych do przyjęcia (w tym systemie) należy:

 • dostarczyć załączniki do podania:
  • 3 zdjęcia podpisane na odwrocie (format legitymacyjny)
  • świadectwo chrztu św.
  • opinię ks. proboszcza o rodzinie
  • informację o gotowości szkolnej dziecka (badanej w przedszkolu)
  • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka
 • uiścić wpisowe w wysokości 100 zł (w sekretariacie).

W ramach rekrutacji przewidujemy rozmowę z rodzicami w ustalonym wspólnie terminie (rozmowy będą przeprowadzane od 15 maja).

NASZ PATRON

Św. Stanisław Kostka

Ad maiora natus sum – do wyższych rzeczy jestem stworzony, takie motto życiowe św. Stanisława nie oznaczało z pewnością ziemskiej popularności, zabiegania o ludzkie uznanie ale twardą walkę ze sobą i z przeciwnościami, które zagrażały jego życiowemu powołaniu - pragnieniu oddania wszystkiego Jezusowi. Święty odniósł sukces dzięki silnemu i zdecydowanemu charakterowi oraz otwartemu sercu, w którym Bóg mógł objawić moc swojej łaski.

Poznaj życie Świętego Stanisława