Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji

Rekrutacja do szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021 jest prowadzona w terminie do 30 czerwca 2020 r.

Od 01.09.2020 r. jesteśmy szkołą publiczną położoną w samym centrum miasta z dogodnym dojazdem. Poza regularnymi lekcjami oferujemy różnego rodzaju zajęcia w formie kół zainteresowań, przygotowań do konkursów, ale też zajęć kształtujących postawę religijną: dni skupienia,  wycieczki krajowe i zagraniczne oraz…prawdziwie rodzinną atmosferę! Zapraszamy!

Oferta i zasady rekrutacji do klasy I

Podanie do klasy I

Wyniki rekrutacji do klasy I zostaną ogłoszone 2 lipca br. Lista uczniów przyjętych będzie wywieszona w budynku szkoły.

Rodzice po otrzymaniu informacji o przyjęciu dziecka do klasy I składają w sekretariacie szkoły oświadczenie potwierdzające wolę uczęszczania do Katolickiej Szkoły Podstawowej w Płocku.

Oświadczenie woli

 

Oferta i zasady naboru do klas II-VII

Podanie do klas II-VIII

 

W związku z sytuacją epidemiologiczną dokumenty można zeskanować i przesłać na adres e-mail: kontakt@stanislaum.pl, oryginały będzie można dostarczyć później. Dokumenty można przesłać także pocztą tradycyjną na adres: Katolicka Szkoła Podstawowa w Płocku, ul. Nowowiejskiego 2A, 09-400 Płock. Załączniki mogą być dołączone później, jeśli nie ma możliwości ich uzyskania.