Koła zainteresowań

Koła zainteresowań

W szkole staramy się rozbudzać nowe pasje naszych uczniów oraz rozwijać już istniejące. Stąd  bogata oferta zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań.

Chór

Prowadzący: ks. Andrzej Leleń

Wtorek, czwartek: 14.45 – 16.15

Celem prowadzonych zajęć jest rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień muzycznych uczniów oraz kształcenie ich umiejętności wokalnych i wrażliwości muzycznej. Zbiorowe działanie sprzyja kulturalnemu wykorzystaniu czasu wolnego, budowaniu poczucia odpowiedzialności oraz dostarcza radości ze wspólnego śpiewania.

 

ENGLISH IS FUN  – koło  języka angielskiego

Prowadząca: Agata Piekarska

Środa 12.30 – 13:15

Zajęcia adresowane są do uczniów klasy 1 Szkoły Podstawowej w Płocku pragnących utrwalić oraz poszerzyć wiedzę w zakresie sprawności językowej i kulturoznawczej. Zajęcia są oparte na ćwiczeniach komunikacyjnych, takich jak gry i zabawy, pozwalają spędzić uczniom czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.

 

Koło zainteresowań j. włoskiego

Prowadzący: ks. Artur Janicki 

Wtorek 14.45-15.30

Zajęcia są przeznaczone dla uczniów klas 7. Podczas zajęć poznajemy ciekawostki dopełniające wiedzę zdobywaną podczas zajęć lekcyjnych. Pracujemy nad precyzyjnością wypowiedzi, rozumienia tekstu. Często tłumaczymy teksty piosenek i materiałów filmowych. Jest to wejście w kulturę i bogaty język gestów. Cel – pojedziesz do Włoch, możesz być spokojny, odnajdziesz się… Warto sumiennie pracować, by móc zakończyć naukę certyfikatem znajomości języka włoskiego.

 

Koło zainteresowań j. włoskiego i kultury włoskiej „La cultura italiana”

Prowadząca:  Katarzyna Szelągowska

Poniedziałek 14:45 – 15:30

Zajęcia przeznaczone są dla pasjonatów Italią i kulturą włoską. Program zajęć obejmuje historię Włoch, podróże i poznanie poszczególnych regionów Italii, kulturę i sztukę włoską, sport, modę, tradycje świąteczne, kuchnię oraz „dolce far niente”, czyli życie codzienne Włochów.

 

Koło biologiczne

Prowadząca: Małgorzata Zielińska

Piątek 14:45-15:30

Zajęcia Koła mają charakter doświadczalny.  Celem jest rozwijanie zainteresowań ucznia oraz poszerzanie wiadomości  z zakresu botaniki, fizjologii roślin, anatomii i fizjologii   człowieka, technik   i metod badawczych  stosowanych  w naukach przyrodniczych. Udział  w zajęciach pozwala na wykorzystywanie wiedzy   biologicznej   w   praktyce.

 

Koło teatralne STAiSLAV

Prowadząca: Izabela Rachowicz

Piątek 14:45 – 16:15

StaiSlav –  grupa uczniów Szkół Katolickich w Płocku. Ideą naszych  spotkań teatralnych jest dynamiczna, energetyczna i  pełna radości praca nad sobą. Dwa filary koła to: kreatywny – twórczy i recepcyjny. Skupiamy się na nauce swobodnego bycia na scenie. Najważniejsze dla nas jest:  3xZ = zamyślenie, zachwyt, zgranie.

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego

Prowadzący: Aleksandra Bartosiak

Wtorek 14.45-15.30

To specjalistyczne zajęcia dedykowane dla uczniów posiadających opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Zajęcia usprawniające trwają 45 minut.

 

Koło sportowe

Prowadzący: Sławomir Pajewski

Wtorki 14:45 – 15:30