Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe

System oświaty zapewnia przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia. W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas 7a i 7b uczestniczą w zajęciach doradztwa zawodowego. Zajęcia te mają charakter obowiązkowy i obejmują 10 godzin lekcyjnych. Uczniowie realizują treści dotyczące poznawania własnych możliwości, planowania kariery i orientacji zawodowej.

Nauczyciel doradztwa zawodowego: p. Anna Kowalczyk

Terminy spotkań:

Klasa 7a- 28 II, 7 III, 14 III, 23 III, 4 IV, 13 IV, 25 IV, 11 V, 16 V, 25 V

Klasa 7b- 2 III, 9 III, 16 III, 21 III, 6 IV, 11 IV, 27 IV, 9 V, 18 V, 23 V