Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe

System oświaty zapewnia przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia. W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas 8a i 8b uczestniczą w zajęciach doradztwa zawodowego. Zajęcia te mają charakter obowiązkowy i obejmują 10 godzin lekcyjnych. Uczniowie realizują treści dotyczące poznawania własnych możliwości, planowania kariery i orientacji zawodowej.

Nauczyciel doradztwa zawodowego: p. Anna Kowalczyk