Pedagog

Pedagog

Pedagog  szkolny – Pani mgr Karolina Miklaszewska

Uczniowie naszej szkoły oraz ich rodzice mogą korzystać z porad i konsultacji pedagoga szkolnego – pani Karoliny Miklaszewskiej. Pani pedagog spotyka się z uczniami podczas lekcji, w celu przeprowadzenia zajęć psychoedukacyjnych i profilaktycznych. Szczególną troską otacza  klasy, które zaczynają przygodę w naszej szkole. Dla tych uczniów przewidziane są zajęcia adaptacyjne, pomagające wdrożyć się w szkolną rzeczywistość.

Aby zapewnić naszym podopiecznym jak najlepszą opiekę, pani pedagog współpracuje z wieloma instytucjami: Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2, Komendą Miejską Policji w Płocku, Strażą Miejską w Płocku.

DYŻURY PANI PEDAGOG:

poniedziełek godz. 11.45-12.30
środa godz. 8.00-8.45
czwartek godz. 12.40-13.25

Z Panią pedagog – Karoliną Miklaszewską można się kontaktować osobiście w godzinach dyżurów lub poprzez dziennik elektroniczny.