Pedagog

Pedagog

Pedagog  szkolny – Pani Dorota Ziółkowska

Uczniowie naszej szkoły oraz ich rodzice mogą korzystać z porad i konsultacji pedagoga szkolnego – pani Doroty Ziółkowskiej. Pani pedagog spotyka się z uczniami podczas lekcji, w celu przeprowadzenia zajęć psychoedukacyjnych i profilaktycznych. Szczególną troską otacza  klasy, które zaczynają przygodę w naszej szkole. Dla tych uczniów przewidziane są zajęcia adaptacyjne, pomagające wdrożyć się w szkolną rzeczywistość.

Aby zapewnić naszym podopiecznym jak najlepszą opiekę, pani pedagog współpracuje z wieloma instytucjami: Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2, Komendą Miejską Policji w Płocku, Strażą Miejską w Płocku.

DYŻURY PANI PEDAGOG:

wtorek: 8:00- 12:30
piątek: 10:30-11:30