Opłaty

Opłaty

Opłaty w roku szkolnym 2019/2020
dla uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej

 • czesne za szkołę – 3500 zł za rok szkolny (płatne w 10 ratach po 350 zł do 10-tego dnia każdego miesiąca)
 • obiady (dla uczniów spoza internatu/bursy) – (płatne do 10-tego dnia każdego miesiąca – opłata zryczałtowana):
  m-c wrzesień – 160 zł, m-c październik – 168 zł (odliczony 18.09 i 14.10),  m-c listopad – 152 zł, m-c grudzień – 112 zł,
  styczeń 2020 – 152 zł, luty – 80 zł, marzec 2020 – 64 zł (za okres do 11 marca, ewentualne nadpłaty będą do rozliczenia w następnym miesiącu)
  Pojedynczy obiad – 9 zł
 • szachy klasy I-III: – m-c wrzesień – 7 zł (kl. I,II,III) – m-c październik: kl. I – 35 zł, kl. II – 21 zł, kl. III – 7 zł
 • m-c listopad: kl. I – 21 zł, kl. II 14 zł, kl. III – 0 zł
  m-c grudzień: kl. I – 21 zł, kl. II 7 zł, kl. III – 21 zł
  m-c styczeń 2020: kl. I – 21 zł, kl. II 14 zł, kl. III – 21 zł ,  m-c luty 2020: kl. I – 7 zł, kl. II  – 0 zł, kl. III – 7 zł,   m-c marzec 2020: kl. I – 14 zł, kl. II  – 7 zł, kl. III – 14 zł, 
Opłat szkolnych można dokonywać na konto szkoły lub w sekretariacie szkolnym

Konto szkoły podstawowej:

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA
ul. Nowowiejskiego 2A, 09-400 Płock
Bank Pekao
Nr rachunku 05 1240 3174 1111 0010 7920 4656

W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko dziecka oraz za co dokonywana jest opłata

 
Regulamin opłat