Od 01.09.2020 r. jesteśmy szkołą publiczną

Od 01.09.2020 r. jesteśmy szkołą publiczną

Poniżej publikujemy list Biskupa Płockiego reprezentującego Diecezję Płocką – organ prowadzący szkołę.

List Biskupa Płockiego

W związku z powyższym Katolicka Szkoła Podstawowa im. bł abpa A. J. Nowowiejskiego i bł. bpa L. Wetmańskiego od 01.09.2020 r. będzie szkołą publiczną, bezobwodową.

Szanowni Państwo, ze względów formalnych prosimy Rodziców uczniów klas I-VIII SP o pobranie i złożenie w sekretariacie szkoły do dnia 30 czerwca br. wypełnionego i podpisanego wniosku.

Wniosek o przeniesienie ucznia do szkoły publicznej