Świetlicowy Turniej Szachowy

Świetlicowy Turniej Szachowy

Uczniowie uczestniczący w kole szachowym sprawdzili swoje umiejętności w miniturnieju szachowym. Rywalizowali między sobą i byli losowani, jak podczas profesjonalnego turnieju. Wszyscy z niezwykłym skupieniem i zapałem uczestniczyli w rozgrywkach. Bawiąc – uczą się nawzajem kultury panującej podczas takich rozgrywek, a także wzajemnej pomocy i łatwiej jest im w ten sposób zaakceptować porażkę.