Zapraszamy na wystawę historyczną

Zapraszamy na wystawę historyczną

Serdecznie zapraszamy zorganizowane grupy szkolne do Szkół Katolickich w Płocku na wystawę historyczną „W drodze do niepodległości”. Wystawa składa się z 30 plansz, które ilustrują i opisują najistotniejsze wydarzenia związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości w 1918 r., w tym poprzedzające z 1917 r. i te późniejsze, z początku lat 20. XX wieku. Wystawa jest elementem projektu edukacyjnego „Dla Niepodległej”, mającego na celu uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Patronat nad projektem objęli: Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt, adresowany do szkół i instytucji kulturalno-oświatowych w całej Polsce, realizowany jest przez spółkę PERN przy współpracy z Bankiem Pocztowym, Narodowym Archiwum Cyfrowym i Archiwum Akt Nowych.

Wystawę można obejrzeć bezpłatnie w dniach: 22-25 X 2018 r. w godz. 9:00-14:00.

Prosimy o potwierdzenie przybycia (data, godzina, ilość uczniów)

Tel: 24 261 28 30, 799 049 394

e-mail: kontakt@stanislaum.pl

Zapraszamy!