Zakładamy Stowarzyszenie Absolwentów!

Zakładamy Stowarzyszenie Absolwentów!

 W dniu  7  lipca 2018 r.  o godz. 16:00 w Płocku przy ul. Nowowiejskiego 2a  w  siedzibie Szkół Katolickich odbędzie się spotkanie organizacyjne dotyczące powołania Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Szkół Katolickich.   Na spotkanie zapraszam  absolwentów  wszystkich typów szkół : NSD, NGK i KLO, którzy chcieliby przyłączyć  się do tego projektu. Dla osób z daleka będzie możliwość  noclegu w internacie szkoły . W programie m.in.:  dyskusja nad statutem, zawiązanie stowarzyszenia i wybór władz.  

Proszę o potwierdzenie przybycia.

Sławomir Krzeski

mail: slawomirkrzeski@gmail.com