Marsz dla życia i rodziny

Marsz dla życia i rodziny

 „POLSKA RODZINĄ SILNA” –  hasło VII Marszu dla Życia i Rodziny, który odbył się 3 VI 2018 r.

Marsz ten został połączony z XII Pieszą Pielgrzymką do relikwii św. Joanny Beretty Molli w Płocku-Imielnicy.

W Marszu uczestniczyli nauczyciele i uczniowie naszych szkół, dając wyraz poparcia i promowania wartości ludzkiego życia oraz szacunku dla rodziny.