LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Zdobądź wiedzę niezbędną na studia, jakie tylko sobie wymarzysz!

SZKOŁA PODSTAWOWA

Dzieci zdobywają wiedzę, ale i PASJĘ do jej wykorzystania.

DOBRY START

Twoje marzenia są w zasięgu ręki!

NOWOCZESNY KAMPUS

Doskonałe warunki dla rozwoju i kreatywnego myślenia!

Arrow
Arrow
Slider
SZKOŁA PODSTAWOWA
z oddziałami gimnazjalnymi
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. św. Stanisława Kostki
BURSA I INTERNAT
 

STREFA UCZNIA

Wszystkie informacje dotyczące nowego roku szkolnego 2017 / 2018 znajdziecie w STREFIE UCZNIA


O NAS

Pozwól, że opowiem Ci krótko historię naszego liceum.

Początki naszego liceum, którego i ja jestem absolwentem, sięgają czasów sprzed przeszło 100 laty. W roku 2016 uroczyście świętowaliśmy 100-lecie powstania szkoły. W obchodach wzięło udział wielu absolwentów liceum, w tym tak zacni goście jak ks. bp Roman Marcinkowski z Płocka

i ks. bp Rafał Markowski z Warszawy. Nie myśl jednak, że tylko duchowni są naszymi absolwentami. W tym gronie są również osoby świeckie, profesorowie wyższych uczelni, politycy, policjanci, nauczyciele, rolnicy, studenci…

Ale po kolei.

W 1913 r. Biskup Płocki, abp Antoni Julian Nowowiejski, utworzył z trzech pierwszych kursów seminaryjnych liceum odpowiadające wyższym klasom gimnazjum publicznego. Uczniowie tej instytucji mieli rozpocząć przygotowanie do wstąpienia w mury seminarium duchownego.
To dlatego duży nacisk położono wówczas na naukę języka łacińskiego, nauk przyrodniczych i filozofii. Trzy lata później, 27 września 1916 r., został poświęcony i oddany do użytku nowo wybudowany gmach (dziś przy ul. Nowowiejskiego 2) zaprojektowany przez architekta Oskara Sosnowskiego. Abp A. J. Nowowiejski powołał w nim do istnienia nową placówkę dydaktyczno–wychowawczą, która przyjęła nazwę Liceum św. Stanisława Kostki przy Seminarium Diecezjalnym w Płocku, zwanym powszechnie Liceum Diecezjalnym Płockim. Stąd też rok 1916 przyjmuje się jako oficjalną datę rozpoczęcia działalności szkoły. Od początku istnienia szkoła cieszyła się wysokim poziomem nauczania i dużą dyscypliną. W Monografii Płocka założyciel szkoły napisał: ,,[…] w gimnazjum tem znajomość łaciny i greki jest wysoka, jak tego dowód uczniowie dali, odgrywając znakomicie po grecku w r. 1928 Antygonę, a w r. 1929 Edypa Sofoklesa (Płock. Monografia historyczna, wyd. II, 1930, s. 467).

Szkoła przechodziła różne koleje losu i wiele razy zmieniała swoją nazwę, a nawet charakter. Miało to związek z doniosłymi wydarzeniami… Czas rozwoju przed II wojną światową. Czas okupacji i męczeńskiej śmierci absolwentów i uczniów podczas II wojny światowej. Czas powojennej odbudowy i pozbawienia praw publicznych w PRL – nasi maturzyści musieli w tym czasie zdawać maturę eksternistycznie w innych szkołach. Owe matury poprzedzane były egzaminami z przedmiotów nauczanych w szkole – ich zdanie dawało dopiero przepustkę do matury. Dyrektorem w trudnych czasach powojennych był znakomity wychowawca i nauczyciel ks. dr Wojciech Bolesław Strzeszewski, a w funkcjonowaniu szkoły wspierał go między innymi p. profesor Henryk Pniewski – wybitny płoczczanin, znany i ceniony matematyk.

Prawa państwowe przyznano szkole tymczasowo dopiero w 1981r. W 1993r. szkołę wpisano do rejestru niepublicznych szkół i placówek opiekuńczo – wychowawczych, prowadzonego przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Płocku pod numerem 67. Zgodnie z reformą samorządów i w związku z przeniesieniem prowadzenia ewidencji szkół niepublicznych do jednostek samorządu terytorialnego, liceum zostało szkołą niepubliczną prowadzoną przez Urząd Miasta Płocka.

Do 1998r. siedzibą szkoły był gmach przy ul. Nowowiejskiego 2. We wrześniu 1998r., na mocy decyzji Biskupa Płockiego, Zygmunta Kamińskiego, liceum zostało przeniesione do Sikorza. I tak rozpoczął się nowy okres funkcjonowania szkoły. W 1999 r., na skutek reformy edukacji, przy liceum pojawiło się Niepubliczne Gimnazjum Katolickie, a samo liceum stało się szkołą ponadgimnazjalną. Naturalną konsekwencją tego faktu stała się z czasem zmiana nazwy szkoły i jej charakteru. I tak liceum, które od 1999 r. nosiło nazwę Niższe Seminarium Duchowne Liceum Ogólnokształcące, w roku 2009 przyjęło nazwę Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki, a do szkoły mogły zacząć uczęszczać również dziewczęta. Nasze liceum stało się zatem szkołą koedukacyjną.

Przyczynkiem do tworzenia najnowszej historii szkoły stała się kolejna reforma oświaty, na mocy której wygaszane będą gimnazja, a powstaną między innymi ośmioletnia szkoła podstawowa i czteroletnie liceum. Decyzją ks. bp. Piotra Libery siedzibą Szkół Katolickich będzie na powrót gmach przy ul. Nowowiejskiego 2. Użyłem zwrotu Szkół Katolickich, bo mam na myśli liceum (czteroletnie) oraz szkołę podstawową (ośmioletnią) z oddziałami gimnazjalnymi. 1 września 2017 r. rozpoczniemy zapisywać nowy rozdział w historii liceum i pierwszą stronę historii szkoły podstawowej. Liceum zyska nową nazwę – Katolickie Liceum Ogólnokształcące STANISLAUM im. św. Stanisława Kostki. Będzie to dalej szkoła koedukacyjna, szkoła bezpieczna, o wysokim poziomie nauczania i dobrym wychowaniu. Szkoła otwarta na współpracę z wyższymi uczelniami jak Politechnika w Płocku czy Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ponieważ to właśnie mnie powierzono misję tworzenia Szkół Katolickich w Płocku, zachęcam Cię do podjęcia nauki w naszym liceum. Zapraszam Cię do wspólnej przygody. Jeśli kończysz trzecią klasę gimnazjum i zdecydujesz się na podjęcie nauki w STANISLAUM, staniesz się autorem i bohaterem kolejnych stron jej bogatej historii. A ja gwarantuję, że zdobędziesz bardzo dobre wykształcenie i z nadzieją będziesz patrzeć w przyszłość.

Zachęcam również Was, Drodzy Rodzice, do wyboru naszych szkół, do posłania swoich dzieci w mury Szkół Katolickich w Płocku – do szkoły podstawowej i liceum. Zapewniamy bezpieczeństwo, wysoki poziom nauczania i dobre wychowanie w duchu chrześcijańskich wartości. Zapraszam również do budynku szkoły przy ul. Nowowiejskiego 2. W tej chwili trwają prace przystosowawcze i remontowe. Wszystko przebiega zgodnie z planem i budynek będzie dobrze przygotowany. Serdecznie zapraszam i do zobaczenia !!!

Ks. Artur Janicki

PATRONI SZKÓŁ KATOLICKICH