Od 01.09.2020 r. jesteśmy szkołą publiczną

Od 01.09.2020 r. jesteśmy szkołą publiczną

Poniżej publikujemy list Biskupa Płockiego reprezentującego Diecezję Płocką – organ prowadzący szkołę.

List Biskupa Płockiego

W związku z powyższym Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Płocku od 01.09.2020 r. będzie szkołą publiczną.

Szanowni Państwo, ze względów formalnych prosimy Rodziców uczniów klas I-III LO o pobranie i złożenie w sekretariacie szkoły do dnia 30 czerwca br. wypełnionego i podpisanego wniosku.

Wniosek o przeniesienie ucznia do szkoły publicznej