Rekrutacja do Liceum 2020/2021

Rekrutacja do Liceum 2020/2021

 Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkół publicznych, koedukacyjną otwartą dla wszystkich uczniów, którzy pragną w duchu katolickim kształtować swoją osobowość i dobrze przygotować się do dalszych studiów, podjętych zgodnie z rozpoznaną drogą życiową.

W roku szkolnym 2020/2021 proponujemy naukę z możliwością realizowania następujących przedmiotów na poziomie rozszerzonym do wyboru spośród:

I. MATEMATYKA+ GEOGRAFIA i dla chętnych JĘZYK ANGIELSKI

Dla kandydatów, którzy chcieliby podjąć w przyszłości studia m.in. na kierunkach: informatyka, teleinformatyka, inżynieria i gospodarka wodna, nawigacja, mechanika i budowa maszyn, geodezja i kartografia, robotyka, nauczanie w szkołach matematyki i informatyki, architektura krajobrazu. Absolwenci matematyki mogą pracować w sektorze finansowym: w agencjach ubezpieczeniowych, w biurach rachunkowych i księgowych, w bankach, agencjach maklerskich, w instytucjach inwestycyjnych,  w administracji skarbowej i gospodarczej;

II. BIOLOGIA+CHEMIA i dla chętnych JĘZYK ANGIELSKI

Dla kandydatów, którzy chcieliby podjąć w przyszłości studia m.in. na kierunkach medycznych a także biochemia, biofizyka czy bioinżynieria, które znajdują zastosowanie m.in. w przemyśle spożywczym czy rolnictwie, biotechnologia – kierunek, który łączy nowoczesne technologie z biologią, biologia i chemia jako kierunek nauczycielski, ochrona środowiska, ogrodnictwo, rolnictwo, żywienie człowieka i dietetyka;

III. JĘZYK POLSKI+HISTORIA i dla chętnych JĘZYK ANGIELSKI

Dla kandydatów, którzy chcieliby podjąć w przyszłości studia m.in. na kierunkach humanistycznych: administracja, archeologia, bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filologia, historia, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, nauki o rodzinie, pedagogika, politologia, prawo, socjologia, stosunki międzynarodowe;

IV. JĘZYK POLSKI+WOS i dla chętnych JĘZYK ANGIELSKI

Dla kandydatów, którzy chcieliby podjąć w przyszłości studia m.in. na kierunkach humanistycznych: polityka społeczna, praca socjalna, socjologia, pedagogika, administracja, bezpieczeństwo narodowe, politologia, stosunki międzynarodowe, analityka biznesu, przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami, zarządzanie;

V. GEOGRAFIA+ J. ANGIELSKI+ J. WŁOSKI (dla początkujących)

Dla kandydatów, którzy, chcieliby podjąć w przyszłości studia m.in. na kierunkach: filologia, administracja, architektura krajobrazu, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, europeistyka, finanse i rachunkowość, geodezja i kartografia, geografia, geologia, gospodarka przestrzenna, ogrodnictwo, politologia, stosunki międzynarodowe, transport, turystyka i rekreacja.

Informacje o studiach na podstawie przedmiotów zdawanych na maturze można znaleźć na stronie https://studia.gov.pl/wybierz-studia/pages/about/mature-exams-register

Rekrutacja jest prowadzona w terminie od 1 kwietnia do 23 czerwca 2020

Dokumenty rekrutacyjne do Liceum należy składać w sekretariacie szkolnym.
Sekretariat szkolny jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.00.

W związku z sytuacją epidemiologiczną dokumenty można zeskanować i przesłać na adres e-mail: klo.kostka@gmail.com, oryginały będzie można dostarczyć później lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Płocku, ul. Nowowiejskiego 2A, 09-400 Płock.

Kandydat do szkoły wybiera jedną z niżej wymienionych form rekrutacji:

1. W zwykłej formie papierowej ( w dniach 1 kwietnia – 23 czerwca 2020 r.)

Zasady rekrutacji do 4-letniego LO

Podanie do 4-letniego LO

2. Poprzez system elektronicznego naboru według harmonogramu i zasad opisanych na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka www.plock.eu /Edukacja/Nabór do szkół ponadgimnazjalnych (wówczas załączniki do podania wymienione w punkcie 3 należy dostarczyć po ogłoszeniu list zakwalifikowanych do przyjęcia)