Życzenia bożonarodzeniowe

Życzenia bożonarodzeniowe

Boże Narodzenie to zatrzymanie się nad tajemnicą Miłości. Zaufajmy tej miłości i otwórzmy jej nasze serca.
Niech Ten, który rodzi się dla nas, narodzi się także w nas. Pozwólmy Mu przemienić nasze życie, napełnić je radością, nadzieją, pokojem. Niech w naszych rodzinach, w miejscach nauki  i pracy będzie jak najwięcej wzajemnej życzliwości, dobroci, miłosierdzia
i przebaczenia. Wtedy odczujemy prawdziwą radość, którą niesie nam Nowonarodzony Syn Boży.

 Dzieląc się tą radością mającą źródło w przeżywaniu tajemnicy Bożej Miłości oraz wpatrując się  w pokój i ciszę Betlejemskiej Groty, pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia. Niech Dobry Pan obdarza nas wszystkich swoimi łaskami, niech wspiera  i umacnia w podejmowaniu ważnych życiowych zadań i obowiązków oraz niech otacza swoją opieką w Nowym 2019 Roku.

Prosimy o przyjęcie tych życzeń
Dyrekcja Szkół Katolickich w Płocku