Zakładamy Stowarzyszenie Absolwentów!

Zakładamy Stowarzyszenie Absolwentów!

W dniu  7  lipca 2018 r.  o godz. 16  w Płocku przy ul. Nowowiejskiego 2a  w  siedzibie Szkół Katolickich odbędzie się spotkanie organizacyjne dotyczące powołania Stowarzyszenia Absolwentów                   i Przyjaciół Szkół Katolickich.                                                                                                                         Na spotkanie zapraszam  absolwentów  wszystkich typów szkół : NSD, NGK i KLO, którzy chcieliby przyłączyć  się do tego projektu. Dla osób z daleka będzie możliwość  noclegu w internacie szkoły.  W programie m.in.:  dyskusja nad statutem , zawiązanie stowarzyszenia i wybór władz.  

Proszę o potwierdzenie przybycia.

Sławomir Krzeski

mail: slawomirkrzeski@gmail.com