Wychowawcy

Wychowawcy

Monika Kaźmierczak

Jestem wychowawcą w bursie. Zainteresowania psychologią i kurs profilaktyki uzależnień pomagają mi rozwiązywać problemy, z którymi spotykam się w pracy, zaś umiejętności manualne i zainteresowania cukiernictwem przydają się podczas warsztatów organizowanych dla młodzieży.

W życiu codziennym jestem osobą kreatywną i lubię kiedy dużo się dzieje. Staram się pokazać swoim podopiecznym w jaki sposób mogą wyrażać siebie oraz jak mogą rozwijać swoje zainteresowania.

Leszek Kowalski

Jestem nauczycielem wychowania fizycznego i wychowawcą w internacie związanym ze Szkołami Katolickimi od 2003 roku. 
Staram się zaszczepić wśród młodych ludzi zainteresowanie sportem, zdrowym trybem życia. By odciągnąć młodzież od komputera i komórki w wolnym czasie organizuję im zajęcia rekreacyjno – sportowe, wyjścia do kina, na mecze, imprezy miejskie. Zwracam również szczególną uwagę na kształtowanie charakteru u uczniów. Staram się otoczyć opieką wszystkich, a zwłaszcza tych, którzy czują się samotni i zagubieni.

Sławomir Krzeski

Dla mnie być nauczycielem-wychowawcą to po prostu być człowiekiem, być sobą, pełnić funkcję „zastępczej rodziny”. Doświadczenie, które zdobyłem w trakcie dotychczasowej pracy dydaktyczno-wychowawczej, a także będąc wychowawcą internatu w Sikorzu czy też w Zakładzie dla Niewidomych w Laskach, pomaga mi w pełnieniu funkcji wychowawcy w Szkołach Katolickich w Płocku.

Praca w charakterze wychowawcy jest trudna i odpowiedzialna, ale również pełna wyzwań – i to w niej lubię.

Sławomir Pajewski

W Szkołach Katolickich uczę wychowania fizycznego, toteż wychowankom internatu i bursy bardzo chętnie organizuję zajęcia sportowe: rozgrywki piłkarskie na sali gimnastycznej i boisku, a w sezonie zimowym wyjścia na lodowisko.

Wspólnie z innymi wychowawcami dbam też o rozwój społeczny i kulturalny młodzieży. Staram się poświęcić swoim podopiecznym tyle czasu i uwagi, ile każdy z nich potrzebuje. Dzięki temu atmosfera panująca w internacie i bursie jest niemal rodzinna.

Dorota Popielska

Z wykształcenia jestem magistrem filologii polskiej.
Jako członek kadry Szkół Katolickich w Płocku mam przyjemność pełnić obowiązki wychowawcy dziewcząt w bursie. Źródłem mojej pozytywnej energii jest aktywny tryb życia, kontakt z drugim człowiekiem oraz katolicki rozwój duchowy. Od 2015 r. należę do Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Płockiej pw. św. Łukasza, gdzie z pełnym zaangażowaniem uczestniczę w kursach i formacji. Interesuję się zdrowym stylem życia, psychologią, turystyką – w wymiarze duchowym.