LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Zdobądź wiedzę niezbędną na studia, jakie tylko sobie wymarzysz!

SZKOŁA PODSTAWOWA

Dzieci zdobywają wiedzę, ale i PASJĘ do jej wykorzystania.

DOBRY START

Twoje marzenia są w zasięgu ręki!

NOWOCZESNY KAMPUS

Doskonałe warunki dla rozwoju i kreatywnego myślenia!

Arrow
Arrow
Slider
SZKOŁA PODSTAWOWA
z oddziałami gimnazjalnymi
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. św. Stanisława Kostki
BURSA I INTERNAT
 

STREFA UCZNIA

Wszystkie informacje dotyczące nowego roku szkolnego 2017 / 2018 znajdziecie w STREFIE UCZNIA


INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2017 / 2018

28 września 2017 roku w siedzibie szkół przy ulicy Nowowiejskiego 2A w Płocku
o godzinie 16.00 odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Szkolnego 2017/2018.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kaplicy szkolnej pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Mirosława Milewskiego. Ksiądz Dyrektor – dr Artur Janicki – w imieniu całej społeczności Szkół Katolickich serdecznie powitał Księdza Biskupa, któremu nasze szkoły są szczególnie bliskie sercu i poprosił o poprowadzenie Mszy Świętej polecającej dzieło Szkół Katolickich w Płocku. O przepiękną oprawę nabożeństwa zadbali uczniowie wraz z opiekunami: chór szkolny tradycyjnie dobrał repertuar, który zachwycał giętkością, subtelnością i czystością dźwięku (opiekunem chóru jest pan mgr Bogdan Marciniak), zaś przejmujące i płynne odczytanie fragmentów Pisma Świętego przenosiło w świat biblijnej moralistyki.

,,Nadszedł czas, aby odbudować ten dom…” rozpoczął metaforycznie kazanie Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Mirosław Milewski. Z wielką radością i wzruszeniem powitał Księdza Dyrektora, szanowne Grono Pedagogiczne, kochanych Uczniów, drogich Rodziców
i wszystkich przybyłych Gości. Wyjawił, że z niecierpliwością oczekiwał tego ważnego dnia i nie był w swoim odczuciu odosobniony. Zaakcentował, że nie ma większej możliwości – Szkoły Katolickie wchodzą bowiem w nową, piękną przyszłość – i jest w pełni przekonany, że to coś nowego, ale zarazem potrzebnego i wartościowego. JE Ksiądz Biskup Mirosław Milewski przypomniał drogę, która doprowadziła do inauguracji. 30 listopada 2016 roku Jego Ekscelencja Biskup Płocki Piotr Libera powołał komisję do spraw reorganizacji, która zarekomendowała utworzenie Szkół Katolickich w Płocku, które znalazłyby bezpieczną przystań w gościnnych murach Wyższego Seminarium Duchownego. Zatwierdzono nową nazwę zespołu szkół, to jest Stanislaum, jako konkretną realizację misji placówki oraz z uwagi na zbliżającą się 450. rocznicę śmierci św. Stanisława Kostki. Zaprojektowano również nowe logo Szkół przedstawiające symbol krzyża w naturalny sposób wkomponowany w życie. Obok krzyża usytuowani są młodzi ludzie w geście uwielbienia,
ale i radości z życia, młodości, zdobywania wiedzy. Kolor zielony – symbolizuje wiosnę życia, a zatem dzieci ze szkoły podstawowej, zaś kolor niebieski – czas marzeń, wysokich lotów, a zatem młodzież licealną. JE Ksiądz Biskup Mirosław Milewski zwrócił uwagę, że po 19. latach z podpłockiego Sikorza Szkoły Katolickie powracają do początku swojej historii – wkraczają w 101. rok działalności, bowiem dokładnie 27 września 1916 roku został poświęcony i oddany do użytku nowo wybudowany gmach (dziś przy ul. Nowowiejskiego 2) zaprojektowany przez architekta Oskara Sosnowskiego. Abp A. J. Nowowiejski powołał w nim do istnienia nową placówkę dydaktyczno – wychowawczą, która przyjęła nazwę Liceum św. Stanisława Kostki przy Seminarium Diecezjalnym w Płocku, zwanym powszechnie Liceum Diecezjalnym Płockim. Szkoła od początku cieszyła się dobrą opinią i zyskała uznanie. Już w pierwszej klasyfikacji uzyskała najwyższą kategorię – A. Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Mirosław Milewski podkreślił, że należy odbudować ten ,,dom”, który wiele przeżył w trakcie swojego istnienia: grozę wojny, następnie piętrzące trudności ze strony władz komunistycznych, a wreszcie odebranie praw państwowej placówki. 
Te trudne doświadczenia nie doprowadziły jednakże do zamknięcia placówki, która w 1998 roku została przeniesiona do Sikorza pod Płockiem na mocy decyzji ówczesnego Biskupa Płockiego, Zygmunta Kamińskiego.  W 1999 r., na skutek reformy edukacji, przy liceum pojawiło się Niepubliczne Gimnazjum Katolickie, a samo liceum stało się szkołą ponadgimnazjalną, która w roku 2009 przyjęła nazwę Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki, a do szkoły mogły zacząć uczęszczać również dziewczęta. JE Ksiądz Biskup Mirosław Milewski zaakcentował, że obecnie szkoła wraca do swojej pierwotnej siedziby, kultywuje tradycje, utrzymuje ciągłość edukacji, ale jednocześnie jest otwarta i gotowa na to, co nowe. W imieniu JE Księdza Biskupa Piotra Libery oraz swoim wyraził głęboką wdzięczność tym, którzy przyczynili się do powstania szkół w obecnym kształcie, pracownikom świeckim i diecezjalnym. Poświadczył, że w sercu diecezji jest szkoła, z której można być dumnym, która realizuje pierwotny zamysł abp. A. J. Nowowiejskiego, mianowicie edukację chrześcijańską. Wygłosił zdanie, że teraz nadszedł czas, aby odbudować ,,domˮ realizujący hasła: bezpieczeństwo, wysoki poziom nauczania, tożsamość. To kategorie, które wypracowuje się latami. JE Ksiądz Biskup Mirosław Milewski podkreślił, że w Szkołach Katolickich tożsamość jest kluczowa, tożsamość oparta na Ewangelii i to ona ma wyróżniać placówkę. Kończąc pouczające kazanie, JE Ksiądz Biskup Mirosław Milewski jeszcze raz podziękował zgromadzonym Rodzicom uczniów, że wybrali właśnie tę szkołę, uczniom podziękował za to, że chcą się
w niej uczyć i przebywać. Ponadto wyraził przekonanie, że wychowankowie będą pogłębiali swoje życie religijne i duchowe dzięki wstawiennictwu św. Stanisława Kostki, który miał odwagę iść pod prąd i by uczniowie również podążali jego śladem. Dzięki temu dokona się ich rozwój jako spójnej, dojrzałej osoby, która ruszy w świat wykształcona i wrażliwa na drugiego człowieka.

Po uroczystej Mszy Świętej odbyło się poświęcenie budynków szkoły oraz tornistrów najmłodszych uczniów, a uroczystość przeniosła się do sali gimnastycznej, gdzie odbyła się część artystyczna i oficjalne ślubowanie uczniów klas I i VII Katolickiej Szkoły Podstawowej oraz klasy I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Stanisława Kostki. O słowo wstępne na nowy etap wspólnej wędrówki poprosiła Księdza Dyrektora pani mgr Marta Marszałek – Pajewska. Ksiądz Dyrektor dr Artur Janicki powitał zgromadzonych Gości: Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Mirosława Milewskiego, Jego Magnificencję ks. dr. Marka Jarosza, księdza kanonika dr. Dariusza Piskorskiego, ks. dr. Dariusza Rogowskiego, ks. kan. dr. Tomasza Lewickiego, ks. Krzysztofa Świerczyńskiego, ks. Adama Przeradzkiego, ks. kan. mgr. Roberta Banasiaka, ks. dr. Włodzimierza Piętkę, ks. prał. Janusz Śniegockiego, dr. Andrzeja Pawła Dwojnycha, mgr. Krzysztofa Wiśniewskiego, p. Romana Siemiątkowskiego, nadkom. Sławomira Żelechowskiego, bryg. mgr inż. Grzegorza Padzika, p. Marka Florkiewicza, p. Andrzeja Wochowskiego, prof. nzw. dr. hab. inż. Zbigniewa Pawła Kruszewskiego, dr. inż. Włodzimierza Koper, mgr inż. Małgorzatę Purcelewską, mgr Katarzynę Warczachowską, wszystkich księży profesorów Wyższego Seminarium Duchownego i osoby świeckie pracujące w komisjach ds. reorganizacji w Sikorzu, adaptacji budynków i promocyjnych, księży proboszczów, Grono Pedagogiczne, wszystkich pracowników szkół, rodziców, opiekunów uczniów oraz kochanych uczniów ze szczególnym uwzględnieniem uczniów klas pierwszych Katolickiej Szkoły Podstawowej i Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego, którzy rozpoczynają kolejny etap życia w nowych murach. Wyraził przekonanie, że podopieczni będą czuli się w tychże murach dobrze, niczym we własnym domu, a okres nauki okaże się efektywny.

Ksiądz Dyrektor zwrócił uwagę, że szkoły wróciły do pierwotnej siedziby, zaś przeszło 100 – letnia tradycja zobowiązuje – szkołę ukończyło bowiem wielu światłych ludzi. Zaznaczył, że Katolicka Szkoła Podstawowa to nowa karta historii, którą wszyscy będziemy zapisywali złotymi zgłoskami, a której działanie ma opierać się na następującej idei: WDZIĘCZNOŚĆ i PRAWDA. Ksiądz Dyrektor uwypuklił, że wdzięczność winna płynąć pierwszym miejscu
do Stwórcy, który uczynił nas swoim arcydziełem, następnie do rodziców, którzy okazują swoje serce i nieprzerwaną troskę wyrażającą się często nieprzespanymi nocami, spracowanymi rękoma, licznymi zmartwieniami; następnie do nauczycieli – za ich pasję, ofiarną pracę, kilkakrotne tłumaczenie tych samych partii materiału, czas przeznaczony na dodatkowe lekcje w celu uniknięcia korepetycji; kolejno do osób, których pracy
na co dzień nie zauważamy: woźnym, portierom, konserwatorom, a którzy pomimo ciężkiej, mozolnej pracy kierują do nas serdeczny uśmiech i miłe słowa. Wdzięczność powinna również płynąć z faktu, że mogliśmy spotkać się w tych murach, pieczołowicie przygotowywanych momentami przez kilka grup pracowniczych jednocześnie w kilku różnych budynkach. Ksiądz Dyrektor wyraził również ogromną wdzięczność dla poprzednika – ks. mgr. Mariusza Oryla – dyrektora Szkół Katolickich w Sikorzu za wspólnie spędzony i niezwykle owocny czas współpracy.

Obok WDZIĘCZNOŚCI kolejnym słowem – kluczem jest PRAWDA, na której chcemy budować prawdę o człowieku, poznawać ją, ale nie kreować – kontynuował swoje przemówienie Ksiądz Dyrektor. Św. Stanisław Kostka pokazał swoim życiem, jaką należy obrać drogę działania, aby podobać się Bogu, czynić dobro. Nadmienił, że w Szkołach Katolickich nauka i kształtowanie młodego człowieka są oparte na: efektywności nauczania, bezpieczeństwie, pracy z uczniem potrzebującym wsparcia, uczniem zdolnym, indywidualizacji nauczania, profesjonalizmie. W Szkołach Katolickich w Płocku nie godzimy się na samotną walkę ucznia z trudnościami, jesteśmy dla Ucznia i z Uczniem, który w naszej ofercie znajdzie również liczne koła zainteresowań zgodne z zapotrzebowaniem podopiecznych. Chcemy za każdego ucznia wziąć odpowiedzialność – zapewnił Ksiądz Dyrektor. Nadmienił również, iż obecnie w obu szkołach kształci się 153 Uczniów, 103 w Katolickiej Szkole Podstawowej i równo 50 w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym. Ponadto poinformował, że oficjalnie rozpoczynamy 101. rok działalności Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego i 1. rok działalności Katolickiej Szkoły Podstawowej, które nazwał dwiema siostrami, między którymi istnieje jedynie duża różnica wieku. Serdecznie podziękował nauczycielom za przygotowanie tejże uroczystości: ojcu duchownemu – ks. mgr. Tomaszowi Brzezińskiemu, pani mgr Renacie Cichockiej, pani mgr Sławomirze Roksannie Bętlewskiej, pani mgr Izabeli Rachowicz, pani mgr Marcie Marszałek – Pajewskiej, panu mgr Sławomirowi Pajewskiemu, panu mgr Lechowi Kowalskiemu, panu mgr Sławomirowi Krzeskiemu, a następnie zaprosił zgromadzonych Gości do obejrzenia programu artystycznego przygotowanego pod kierownictwem pani mgr Izabeli Rachowicz.

Program artystyczny dostarczył widzom wiele wrażeń i wzruszeń. Bohaterami przedstawienia zostały obie klasy VII Katolickiej Szkoły Podstawowej oraz klasa I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego. Miłym zaskoczeniem okazał się również wyśmienity udział rodziców uczniów. Występujący przygotowali piosenki religijne związane z życiem i postacią patrona – św. Stanisława Kostki. Dodatkowo udanie i ciekawie przedstawili życiorys świętego oraz ofiarowali dary, m.in. skrzynię wypełnioną osobistymi intencjami młodzieży. Po zakończonej inscenizacji prowadzący zaprosili na część oficjalną ślubowania uczniów klas I i VII Katolickiej Szkoły Podstawowej oraz klasy I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego, które odbyło się w atmosferze uroczystej powagi i szacunku dla tradycji. Szczególnie chwytający za serce był moment pasowania najmłodszych wychowanków na uczniów. Ceremoniału dopełnili JE Ksiądz Biskup Mirosław Milewski oraz Ksiądz Dyrektor dr Artur Janicki.

Po oficjalnej części zgromadzeni mieli przyjemność wysłuchać przemówień pana Krzysztofa Wiśniewskiego – dyrektora Delegatury Oświaty w Płocku oraz ks. Roberta Banasiaka – wiceekonoma diecezji płockiej. Nawiązali oni do metaforycznego domu, który powrócił na pierwotne miejsce. Zwrócili uwagę, aby dbać o niego niczym o swój własny. Pan dyrektor Krzysztof Wiśniewski wyraził ogromną radość z faktu, że w świecie zdominowanym przez indyferentyzm istnieje placówka, która poza rozwojem intelektualnym i fizycznym będzie przekazywała solidne wartości; gdzie mężczyzna pozostaje mężczyzną, kobieta kobietą, gdzie prawda jest prawdą, a kłamstwo kłamstwem, gdzie wychowawcy i księża będą zachęcali do świętości. Ponadto życzył licznych sukcesów i przyjęć do obu szkół. Ks. Robert Banasiak z dumą i radością oznajmił, że udało się osiągnąć zamierzone cele, mimo iż było to niezwykle trudne zadanie, ponadto obciążone czasowo. Zaznaczył, iż osoby pracujące w różnych komisjach dotarły do przysłowiowej mety. Podkreślił, że uczniowie stoją dopiero na starcie, a ich meta to zakończenie roku szkolnego w czerwcu. Podopiecznych czeka zatem wiele pracy, wyraził natomiast przekonanie, że z pewnością dotrą do celu i będą z siebie dumni, jeśli tylko wystarczająco się postarają i zaangażują w naukę.

Licznie zgromadzeni na inauguracji mieli również okazję usłyszeć treść listu, który odczytał pan Łukasz Gołębiowski w imieniu sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – pana Macieja Małeckiego, który z powodu obowiązków służbowych
nie mógł dotrzeć na uroczystość. Pan Minister wspomniał w liście o tym, jak ogromny obowiązek spoczywa na nauczycielach i wychowawcach. W szkole bowiem równolegle do treści programowych, młody człowiek musi nabyć umiejętności potrzebnych w dorosłym życiu, samodyscypliny, umiejętności dostrzegania i rozumienia drugiego człowieka. To jakże ważne zadanie również dla pracowników szkoły – aby dać solidne fundamenty uczniom. Pan Minister przekazał w liście swoje najszczersze życzenia dla uczniów, rodziców i pracowników szkoły.

Uroczystość zakończyła się wymownymi słowami Jego Ekscelencji Księdza Mirosława Milewskiego, który dostojnie ogłosił: ,,Rok szkolny 2017/2018 uważam za otwarty!”. JE Ksiądz Biskup Mirosław Milewski udzielił ponadto przybyłym błogosławieństwa na nowy rok szkolny, a Ksiądz Dyrektor dr Artur Janicki zaprosił na poczęstunek w stołówce szkolnej. Na każdego uczestnika wydarzenia przy wyjściu czekała niespodzianka, a mianowicie drobny upominek w postaci magnesu przedstawiającego nowy gmach szkoły.

Aleksandra Bartosiak

PATRONI SZKÓŁ KATOLICKICH